پارسی یاب مطالب مفید و خواندنی از سراسر وب

پارسی یاب : متفاوت ترین سرویس اشتراک مطالب جالب و خواندنی- پارسی یاب مطالب جالب و خواندنی سرگرمی و تفریحی جوک خنده اینستاگرام تلگرام

زندگی مردم آشور

همه چیز درباره قوم آشور 

 

زندگی اقتصادی مردم آشور با مردم بابل تفاوت فراوانی نداشته، چه ساکنان این دو ناحیه، در واقع، ساکنان شمال و جنوب فرهنگ و تمدن واحدی بوده اند. مهمترین اختلاف آشور و بابل در آن است که مردم بابل بیشتر به بازرگانی اشتغال داشتند، و آشوریان بیشتر به کار کشاورزی می پرداختند؛ ثروتمندان بابلی غالباً تاجر بودند، ولی اکثر ثروتمندان آشوری صاحبان املاک بزرگ بودند و شخصاً اداره زمینهای وسیع خود را برعهده می گرفتند و، مانند رومیان که پس از ایشان آمدند، به کسانی که از راه ارزان خریدن و گران فروختن ثروتمند می شوند به چشم حقارت می نگریستند.

 

دو نهر دجله و فرات بر زمینهای هر دو کشور جاری بود و خوراک مردم از آنها به دست می آمد؛ سدبندی و ترعه سازی، برای نگاهداری زیادی آب و تقسیم آن، و همچنین شادوفهایی که با آن آب را از نهرها بالامی آوردند، در هردو جا به یک شکل بود؛ در شمال و جنوب محصولات مشابه ی، مانند گندم و جو و ارزن و کنجد کشت و زرع می شد.

 

در شهرهای هردو ناحیه فعالیتهای صنعتی با یکدیگر شباهت داشت؛ در هردو کشور ترتیب واحدی برای وزن کردن وکیل کردن و سنجیدن کالاهایی که با یکدیگر مبادله می شد به کار می رفت؛ اگر چه نینوا،و شهرهای بزرگ دیگر آشور، به اندازه ای در شمال واقع شده بود که نمی توانست عنوان مرکز بزرگ بازرگانی پیداکند، ثروتهای هنگفتی که سلاطین آشور به این شهرها می آوردند سبب آن بود که جریان امور بازرگانی و صنعتی درآنها رونقی داشته باشد. فلزات از داخل کشور استخراج می شد، یا آنها را از خارج به مقدار زیاد وارد می کردند؛

 

درحوالی سال ۷۰۰ ق.م، آهن، به جای مفرغ عنوان فلز اساسی در صناعت و ساختن ساز و برگ جنگی آشور را پیداکرد. گداختن فلزات و ساختن شیشه و رنگ کردن پارچه و لعاب دادن سفال در آشور رایج بود؛ آراستن و پیراستن خانه های آشوری به صورتی بود که خانه های اروپا، پیش از انقلاب صنعتی، چنان صورتی را داشت.

 

هنر دست آشوری

 

در زمان سناخریب آبراهه ای بر روی پایه هایی ساختند که آب را از پنجاه کیلومتری به شهر نینوا می رساند- بتازگی در حدود سیصد متر از این آبراهه ها را از زیر خاک بیرون آورده اند- و این قدیمیترین آبراهۀ پایه داری است که تاکنون شناخته شده. بانکهای خصوصی به بازرگانان و صاحبان صنایع وام می دادند و، در مقابل، سودی معادل۰/۰۲۵ میگرفتند.سرب و مس و نقره و طلا عنوان پول و وسیلۀ مبادلۀ اجناس را داشت؛ در حوالی ۷۰۰ ق.م، سناخریب سکه هایی ازنقره ضرب کرد که ارزش هر یک نیم-شکل-(شاقل) بود.

 

این قدیمیترین مسکوک رسمی است که تاریخ از آن به ما آگاهی داده است. در آشور مردم به پنج طبقه قسمت می شدند: اعیان و اشراف؛ صاحبان صنایع و رؤسای حرف، که تشکیلات صنعتی داشتند و بازرگانان و پیشه وران هر دو در این طبقه قرار می گرفتند؛ کارگران و کشاورزان آزاد وغیرماهری که در شهرها و دهکده ها به سر می بردند؛ کشاورزانی که، مانند کشاورزان اروپای قرون وسطی، در املاک اربابی بزرگ کار می کردند و با زمین خرید و فروش می شدند؛ غلامانی که یا اسیر جنگی بودند، یا به واسطۀ مقروض شدن به حالت بندگی درآمده بودند، و ناچار، برای آنکه همه آنان را بشناسند، باید گوششان سوراخ و سرشان تراشیده باشد، و کارهای حقیر و پست به دست آنان انجام شود.

 

در نقش برجسته ای از زمان سناخریب پاسبانی دیده می شود که، تازیانه به دست، دو صف متوازی ازاین بندگان را، که با طناب مجسمۀ بزرگی را بر روی تیرهای چوبی می کشند، به کار وا می دارند.مانند همۀ کشورهای نظامی، در آشور نیز به زیاد شدن نسل اهمیت فراوان داده می شد و مقررات اخلاقی و قوانین خاص برای آن وجود داشت.

 

کیفر سقط جنین اعدام بود. زنی را که سقط جنین می کرد، حتی اگر در ضمن انجام این عمل می مرد، بر چوب نوک تیزی می گذاشتند و آن چوب را به شکم او فرو می کردند. اگر چه پاره ای از زنان آشور، به وسیلۀ زناشویی یا توسل به دسایس، به مقام و قدرتی می رسیدند، به طور کلی منزلت زن در آشور پست تر از بابل بود: هرگاه زنی به شوهر خود دست دراز می کرد، کیفر سخت می دید؛ زنان مجاز بودند که بدون حجاب به کوچه درآیند؛ در عین آنکه مردان، هر اندازه که می خواستند، می توانستند برای خود معشوقه بگیرند، از زنان چنان توقع داشتند که بی اندازه در نگاهداری ناموس خویش امین و وفادار باشند.

 

فحشا در عرف آن زمان همچون امری به شمار می رفت که گریزی از آن نیست، و به همین جهت برای سامان دادن به آن قوانین خاص داشتند. شاه حرم مخصوص داشت، و زنان وی مجبور بودند در گوشه ای به سر برند و روزگار خود را به رقصیدن و آوازخواندن و نزاع کردن با یکدیگر و سوزنزنی و دسیسه انگیختن بگذرانند.

 

سپاه آشور در حال حمله به یک شهر

 

اگر مردی زن خود را در حال خیانت می یافت، او را می کشت، و این حقی برای او به شمار می رفت؛ همین عادت است که، در بسیاری از قوانین موجود، هنوز برجای مانده است. از این گذشته، قوانین ازدواج در آشور مانند بابل بود، با این تفاوت که زناشویی غالباً صورت خرید داشته و زن بیشتر در خانۀ پدر خود به سر می برده و شوهر گاهگاه به دیدن او می رفته است.

 

در همۀ تجلیات زندگی مردم آشور پدرشاهی و تسلط کامل پدر در خانواده مشاهده می شود؛ این، خود، برای ملتی که در راه کشورگشایی و در حدود توحش زندگی می کرده، امری طبیعی به نظر می رسد. درست همان گونه که رومیان، پس از جنگها، اسیران را به بندگی می گرفتند و گروهی از آنان را در میدانهای نمایش طعمۀ درندگان می ساختند، مردم آشور نیز با شکنجه دادن اسیران تسلای خاطری پیدا می کردند، یا آن را سرمشقی برای تربیت جنگی فرزندان خویش قرار می دادند؛ فرزندان اسیران را در پیش چشم پدرانشان کور می کردند؛ یا آنان را زنده زنده پوست می کندند؛ یا کباب می کردند؛ یا، برای تماشای مردم، در قفس به زنجیر می کردند؛ و بقیه را که زنده می ماندند به دست جلادان می سپردند.

 

آسوربانی پال در این باره خود چنین می گوید:(تمام سرکردگان را که بر من خروج کردند پوست کندم، و با پوست آنان ستونی را پوشاندم؛ و پاره ای از آنان را میان دیوار گذاشتم، و بعضی دیگر را به سیخ کشیدم؛ گروهی را، بر گرد ستون، سوار بر میله های نوک تیز کردم و آن میله ها را از میانشان گذراندم… دست و پای رؤسای قبایل و کارمندان دولتی را، که شوریده بودند، بریدم).

 

آسوربانی پال به این افتخار می کند که(سه هزار نفر اسیر را سوزانیده و یکی از آنها را به عنوان گروگان زنده نگذاشته است).در کتیبۀ دیگری چنین می گوید:(آن جنگاورانی که در حق آشور عصیان ورزیدند و به بدخواهی من برخاستند… از دهانهای بدخواهشان زبانها را بیرون کشیدم، و کسانی را که زنده ماندند قربانی کردم… اعضای بریده آنها را به خورد سگان و خوکان و گرگان دادم… وبا این کارها مایۀ شادی خدایان بزرگ را فراهم ساختم).

 

شاه دیگری دستور داد تا بر روی آجرهایی که می سازند،برای عبرت و توجه آیندگان، چنین نقش کند:(ارابه های جنگی من انسانها و جانوران را زیر خود خرد می کند. بناهایی که من برافراشته ام از جسد آدمیانی است که سر و دستشان را بریده ام. هر که زنده به اسارت من درآمده دستهایش را بریده ام).در نقشهایی که در ضمن حفاریهای نینوا به دست آمده تصویر مردمی دیده می شود که میل از میان آنان می گذرانند یا پوستشان را می کنند یا زبانشان را از دهان بیرون می آورند.

 

نقش برجسته‌ای که تسخیر شوش را به دست آشور به تصویر کشیده‌ است

 

در یکی از نقشها صورت پادشاهی را می بینیم که با نیزه چشم اسیران را برمی کند، و برای آنکه سر مرد اسیر در جای خود بماند طنابی از میان دو لب او گذرانده و سرش را محکم بسته اند. چون شخص این چیزها را می خواند، ناچار، از وضع متوسطی که ماکنون دارد سپاسگزار و خشنود می شود.

 

ظاهراً دین در تخفیف این قساوت و بیرحمی هیچ تأثیر نداشته، و باید گفت که تسلط دین بر دستگاه حکومت در آشور به اندازه بابل نبوده؛ درواقع، دین برحسب ذوق و سلیقه و احتیاج شاهان تغییر شکل می داده است. خدای ملی، یعنی آشور، یکی از خدایان خورشیدی بود و روح جنگی داشت و بر دشمنان خود رحم نمی کرد.

 

بندگان وی معتقد بودند که این خدا از کشته شدن اسیران در برابر ضریح خود خشنود می شود. اساسی ترین کار دین آشوری آن بود که، از کودکی، مردم را به اطاعتی که وطن پرستی مقتضی آن است آشنا سازد و به مردم بیاموزد که، برای خوش آمد خدایان و جلب دوستی آنها، به انواع گوناگون سحر و قربانی متوسل شوند. به همین جهت است که نوشته های دینی که از آن زمان برجای مانده، از عزایم و فال بد و خوب زدن تجاوز نمی کند. در میان این آثار، فهرستهای درازی است که نتایجی را که از هر حادثه ممکن است حاصل شود شرح می دهد و می گوید چه باید کرد تا چنان نتایجی حاصل نشود.

 

چنان تصور می کردند که عالم پر از شیاطین است و باید با طلسم هایی که به گردن آویخته می شود، یا اوراد خاصی که باید با دقت کامل تلاوت شود، از گزند آن شیاطین جلوگیرند. در چنان محیطی طبیعتاً چیزی جز علم جنگ و خونریزی ترقی نمی کند. پزشکی آشوری همان پزشکی بابلی است و چیزی بر آن افزوده نشده ؛علم نجوم آشوری جز احکام نجوم بابلی چیز دیگری نیست، و بزرگترین منظوری که در خواندن علم نجوم داشته اند همان پیشگویی و خبرگرفتن از غیب بوده است.

 

هیچ سند و مدرکی به دست نیامده که مردم آشور در مباحث فلسفی وارد شده باشند، نیز دلیلی در دست نیست که آن مردم، در اندیشۀ تفسیر جهان، از راهی جز راه دین، افتاده باشند. علمای لغت آشور فهرستی از نامهای گیاهان مرتب کرده اند؛ شاید تهیۀ این فهرست برای آن بوده است که از آن در صناعت پزشکی استفاده کنند، و باید گفت از این راه سهمی در پیشرفت علم گیاهشناسی دارند.

 

نویسندگان دیگر فهرستهایی ترتیب داده اند که تقریباً شامل هرچه بر روی زمین بوده می شد، و این فهرست نویسی مورد استفاده علمای طبیعی قدیم یونان قرار گرفته است. بسیاری از آن لغات، به میانجیگری زبان یونانی، وارد زبانهای اروپایی شده و هم اکنون وجود دارد؛ از آن قبیل است کلمه های hangar (انبار مسقف بی دیوار),gypsum ( گچ ),camel( شتر) ,plinth(ازاره دیوار),shekel(شاقل، واحد وزن، مثقال)و…….الواحی که مشتمل بر کارهای شاهان است، گرچه از لحاظ اینکه همه شرح خونریزی و آدمکشی است مایۀ ناراحتی و ملالت خاطر خواننده می شود، این مزیت را دارد که قدیمیترین تاریخ نوشته را در پیش چشم ما می گذارد.

 

از این الواح، آنچه مربوط به اوایل تاریخ آشور است، تنها به شرح پیروزیهای شاهان می پردازد و هیچ گاه از شکستی در آنها سخن نمی رود. الواح مربوط به سالهای بعد رنگ ادبی دارد و حوادث مهم زمان هر شاهی را به صورت جالب توجهی وصف می کند. مهمترین چیزی که نام آشور را در تاریخ تمدن جاودانی ساخته کتابخانه های آن است. کتابخانۀ آسوربانی پال سی هزار لوحۀ طبقه بندی شده و فهرستدار دارد، و به هر لوحه برچسبی متصل است که بآسانی می توان آن را شناخت.

 

بر بسیاری از لوحها این عبارت، که از علامات خاص سلطنتی است، دیده می شود:(هرکس این لوح را از جای خودنقل مکان دهد، به لعنت آشور و بلیت گرفتار شود… و نام او و نام فرزندانش را از صحنۀ روزگار محو کنند.)بیشتر این لوحها از نسخه های قدیمیتری استنساخ شده، که تاریخ آنها معین نیست و پیوسته اشکال قدیمیتر آنها در ضمن اکتشافات به دست می آید؛ قصد آسوربانی پال، بنا بر اظهار خود وی، آن بوده است که ادبیات بابلی را از خطر فراموشی محفوظ نگاه دارد، ولی عده کمی از الواح را می توان در جزو ادبیات قرار داد؛ بیشتر این الواح عبارت است از گزارشهای رسمی و ارصاد نجومی، که به منظور احکام نجوم و تعیین طالع و فال بد و خوب زدن صورت گرفته؛ و دستورها و نسخه های پزشکی؛ و گزارشهای سحری و تعاویذ و سرودها و اوراد دینی؛ و سلسله نسب شاهان و خدایان.

 

آنچه در میان الواح این کتابخانه خواندش کمتر مایۀ ملالت می شود دو لوح است، که آسوربانی پال در آنها به کتابدوستی و عشق به معرفت خویش، با شوق و شور بی اندازه، اعتراف می کند: من، آسوربانی پال، حکمت نابو را دریافتم، و به همۀ هنرهای نوشتن الواح واقف شدم. دانستم که چگونه تیراندازی کنم و لگام به دست بگیرم و اسب و ارابه برانم… حکیم خدایان مردوک علم و فهم را چون هدیه ای به من ارزانی داشت… انورت و نرگال بأس و شدت و نیروی بیمانندی به من بخشیدند. صنعت آداپای حکیم را فهم کردم، و به همۀ اسرار نهان فن منشیگری راه یافتم؛ ساخته های آسمانی و زمینی را خواندم و در آنها تدبیر کردم؛ در انجمنهای نویسندگان حاضر شدم و مراقب پیشگوییها و اخبار غیبی بودم؛ با کاهنان دانشمند به شرح آسمانها برخاستم؛ به ضربها و تقسیمهای پیچیده ای آگاهی یافتم که در نخستین نظر واضح و آشکار نیست.

 

یکی از اسباب شادی من آن بود که نوشته های زیبا و غامض سومری و نوشته های اکدی را، که به خاطر سپردن آنها دشوار است، تکرار کنم… بر پشت کره اسبها قرار گرفتم و چنان با مهارت بر آنها سوار شدم که آرام گرفتند؛ برسان جنگاوران، زه کمان را کشیده و تیر پرتاب کردم و زوبین لرزنده را چنان انداختم که گویی نیزه کوتاهی است… همچون رانندگان ارابه، مهار را به دست گرفتم… برسان مهندس جنگی، کار بافتن سپرهای نیی و صفحات سینه پوش را به راه انداختم. به دانشی که همۀ طبقات گوناگون نویسندگان، در سالهای پختگی خود، به آن می رسیدند دست یافتم، و در عین حال، آنچه را برای سروری و فرمانروایی لازم است آموختم، و در راه شاهانۀ خود پیش رفتم.

 

منبع:tamadonema.ir

جدیدترین مطالب
 • طرز تهیه حلوا شکری
 • نتایج بیشتر ...
 • شعر طنز مخصوص خانه تکانی آقایون
 • نتایج بیشتر ...
 • کاریکاتور گرانی ارز
 • نتایج بیشتر ...
 • کدام دو پیامبر با هم پسرخاله هستند؟
 • نتایج بیشتر ...
 • چرا زنان در رهبری از مردان موفق تر هستند؟
 • نتایج بیشتر ...
 • دریاچه چیتگر تهران
 • نتایج بیشتر ...
 • طرز تهیه کاپ کیک قیفی
 • نتایج بیشتر ...
 • شخصیت شناسی از روی ورزش مورد علاقه
 • نتایج بیشتر ...
 • درمان وسواس با روش های طبیعی
 • نتایج بیشتر ...
 • بیماری شایع پیتریازیس روزه آ یا جوش پولکی
 • نتایج بیشتر ...
 • آشنایی با استرس اکسیداتیو
 • نتایج بیشتر ...
 • درمان آکنه با توصیه های کندال جنر
 • نتایج بیشتر ...
 • آشنایی با آداب رفتن به کافی شاپ
 • نتایج بیشتر ...
 • آزمون دامادها
 • نتایج بیشتر ...
 • آب کردن شکم و پهلو با درمانهای خانگی
 • نتایج بیشتر ...
 • فال روزانه - یکشنبه 29 بهمن 1396
 • نتایج بیشتر ...
 • عکس های جالب و دیدنی روز شنبه 28 بهمن
 • نتایج بیشتر ...
 • کدام اشتباه شریک زندگی‎تان را ببخشید و کدام را نه؟
 • نتایج بیشتر ...
 • ورزش‌های تعادلی برای بیماران MS مفید است
 • نتایج بیشتر ...
 • نقش خانواده در سلامت روان
 • نتایج بیشتر ...
 • هفته سی و ششم بارداری
 • نتایج بیشتر ...
 • علت خارش زیر بغل و راهکارهایی برای رفع آن
 • نتایج بیشتر ...
 • کشف خانواده ای جدید از باکتری ها در دل خاک
 • نتایج بیشتر ...
 • طرز تهیه سس لیمو
 • نتایج بیشتر ...
 • سفری زیارتی و سیاحتی به مشهد
 • نتایج بیشتر ...
 • زندگی زیباست (112) متن ادبی
 • نتایج بیشتر ...
 • بلاک تمام ایمیل‌های مزاحم در جیمیل
 • نتایج بیشتر ...
 • داستان ضرب المثل ﻣﺮﺩﻩ ﻧﺎﺻﺮﺍﻟﺪﯾﻦﺷﺎﻩ ﺭﺍ ﻣﯽﺯﻧﯽ؟!
 • نتایج بیشتر ...
 • روش هایی برای ساده کردن خانه تکانی
 • نتایج بیشتر ...
 • تاثیر داروهای مُسکن بر رفتارهای احساسی زنان و مردان
 • نتایج بیشتر ...
 • بیوگرافی همایون شجریان پسر استاد شجریان
 • نتایج بیشتر ...
 • اقداماتی که باید برای آرام کردن بچه‌ها بعد از واکسن زدن انجام دهید
 • نتایج بیشتر ...
 • آموزش رنگ آمیزی پادری
 • نتایج بیشتر ...
 • عکس های جالب و دیدنی روز پنجشنبه 26 بهمن
 • نتایج بیشتر ...
 • فال روزانه - شنبه 28 بهمن 1396
 • نتایج بیشتر ...
 • یه قدم فاصله ای نیس (فرجام خیراللهی)
 • نتایج بیشتر ...
 • نماز حضرت امیرالمومنین (ع)
 • نتایج بیشتر ...
 • هفته سی و پنجم بارداری
 • نتایج بیشتر ...
 • چه عواملی سلامت کبد را به خطر می‌اندازد؟
 • نتایج بیشتر ...
 • همه چیز درباره بیماری شیستوزمیازیس یا تب حلزون
 • نتایج بیشتر ...
 • نحوه ساخت اجزای بدن انسان در آزمایشگاه!
 • نتایج بیشتر ...
 • مدل موهای ساده‌ی ۵ دقیقه‌ای
 • نتایج بیشتر ...
 • طرز تهیه حلوا شکری
 • نتایج بیشتر ...
 • شعر طنز مخصوص خانه تکانی آقایون
 • نتایج بیشتر ...
 • کاریکاتور گرانی ارز
 • نتایج بیشتر ...
 • کدام دو پیامبر با هم پسرخاله هستند؟
 • نتایج بیشتر ...
 • چرا زنان در رهبری از مردان موفق تر هستند؟
 • نتایج بیشتر ...
 • دریاچه چیتگر تهران
 • نتایج بیشتر ...
 • طرز تهیه کاپ کیک قیفی
 • نتایج بیشتر ...
 • شخصیت شناسی از روی ورزش مورد علاقه
 • نتایج بیشتر ...
 • درمان وسواس با روش های طبیعی
 • نتایج بیشتر ...
 • بیماری شایع پیتریازیس روزه آ یا جوش پولکی
 • نتایج بیشتر ...
 • آشنایی با استرس اکسیداتیو
 • نتایج بیشتر ...
 • درمان آکنه با توصیه های کندال جنر
 • نتایج بیشتر ...
 • آشنایی با آداب رفتن به کافی شاپ
 • نتایج بیشتر ...
 • آزمون دامادها
 • نتایج بیشتر ...
 • آب کردن شکم و پهلو با درمانهای خانگی
 • نتایج بیشتر ...
 • کدام اشتباه شریک زندگی‎تان را ببخشید و کدام را نه؟
 • نتایج بیشتر ...
 • ورزش‌های تعادلی برای بیماران MS مفید است
 • نتایج بیشتر ...
 • نقش خانواده در سلامت روان
 • نتایج بیشتر ...
 • هفته سی و ششم بارداری
 • نتایج بیشتر ...
 • نحوه ست کردن رنگ ها
 • نتایج بیشتر ...
 • مواد غذایی ممنوع در زمان یبوست
 • نتایج بیشتر ...
 • محاسباتی که به شما می‌گوید فرزندتان چه شکلی می‌شود!
 • نتایج بیشتر ...
 • فضیلت و خواص سوره انفطار
 • نتایج بیشتر ...
 • علت خارش زیر بغل و راهکارهایی برای رفع آن
 • نتایج بیشتر ...
 • کشف خانواده ای جدید از باکتری ها در دل خاک
 • نتایج بیشتر ...
 • طرز تهیه سس لیمو
 • نتایج بیشتر ...
 • سفری زیارتی و سیاحتی به مشهد
 • نتایج بیشتر ...
 • زندگی زیباست (112) متن ادبی
 • نتایج بیشتر ...
 • بلاک تمام ایمیل‌های مزاحم در جیمیل
 • نتایج بیشتر ...
 • داستان ضرب المثل ﻣﺮﺩﻩ ﻧﺎﺻﺮﺍﻟﺪﯾﻦﺷﺎﻩ ﺭﺍ ﻣﯽﺯﻧﯽ؟!
 • نتایج بیشتر ...
 • روش هایی برای ساده کردن خانه تکانی
 • نتایج بیشتر ...
 • تاثیر داروهای مُسکن بر رفتارهای احساسی زنان و مردان
 • نتایج بیشتر ...
 • بیوگرافی همایون شجریان پسر استاد شجریان
 • نتایج بیشتر ...
 • اقداماتی که باید برای آرام کردن بچه‌ها بعد از واکسن زدن انجام دهید
 • نتایج بیشتر ...
 • آموزش رنگ آمیزی پادری
 • نتایج بیشتر ...
 • خرگوش بد به سیستم‌ها حمله کرد
 • نتایج بیشتر ...
 • یه قدم فاصله ای نیس (فرجام خیراللهی)
 • نتایج بیشتر ...
 • نماز حضرت امیرالمومنین (ع)
 • نتایج بیشتر ...
 • هفته سی و پنجم بارداری
 • نتایج بیشتر ...
 • چه عواملی سلامت کبد را به خطر می‌اندازد؟
 • نتایج بیشتر ...
 • همه چیز درباره بیماری شیستوزمیازیس یا تب حلزون
 • نتایج بیشتر ...
 • نحوه ساخت اجزای بدن انسان در آزمایشگاه!
 • نتایج بیشتر ...
 • نحوه انتخاب ساعت مچی مناسب
 • نتایج بیشتر ...
 • عکس نوشته عاشقانه زیبا (3)
 • نتایج بیشتر ...
 • عضو کمیسیون تلفیق بودجه: قیمت دلار در بودجه سال آینده ۳۸۵۰ تومان است
 • نتایج بیشتر ...
 • گواردیولا: از منچسترسیتی بترسید!
 • نتایج بیشتر ...
 • رییس فدراسیون آرژانتین به مسی: در بارسلونا کمتر بازی کن
 • نتایج بیشتر ...
 • کشتی ایران تعلیق نشد/ ۶ ماه محرومیت برای علیرضا کریمی
 • نتایج بیشتر ...
 • هافبک رئال مادرید مصدوم شد
 • نتایج بیشتر ...
 • معاون حقوقی رییس‌‌جمهور: رئیس‌جمهور می‎‌تواند در برخی موضوعات پیشنهاد همه‎پرسی بدهد
 • نتایج بیشتر ...
 • اخطاریه هواشناسی درباره شدت بارش در کشور
 • نتایج بیشتر ...
 • هافبک تازه وارد استقلال دربی را از دست داد
 • نتایج بیشتر ...
 • افتخاری: تحت فشار با شفر مذاکره نمی کنیم تا کلاه سرمان نرود/ قائدی را این هفته برمی گردانیم
 • نتایج بیشتر ...
 • محمود صادقی: تحقیق و تفحص از حساب‌های قوه قضاییه را به جریان می‌اندازم
 • نتایج بیشتر ...
 • جواد امام: آنها که نمی‌خواهند پاسخگوی مردم باشند معترض برگزاری رفراندوم هستند
 • نتایج بیشتر ...
 • عضو کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران: مشکل مردم تهران بلیت هزار تومانی مترو نیست
 • نتایج بیشتر ...
 • لاوروف: آمریکا برای ماندن ابدی در سوریه خیز برداشته است
 • نتایج بیشتر ...
 • دادستان کل اسرائیل: درباره پرونده فساد نتانیاهو مستقل عمل می‌کنم
 • نتایج بیشتر ...
 • شاهرخ استخری امشب مهمان دورهمی
 • نتایج بیشتر ...
 • سخنگوی شورای شهر: نجفی مورد حمایت هر 21 عضو شوراست
 • نتایج بیشتر ...
 • خانم سرنشین شاکی جدید پرونده قائدی
 • نتایج بیشتر ...
 • کرزای: آمریکا نباید ما را فریب دهد
 • نتایج بیشتر ...
 • نیکی هیلی خواستار اقدام شورای امنیت درباره ارسال سلاح به حوثی‌ها شد
 • نتایج بیشتر ...
 • شاهرودی: من و علی کریمی نمی‌توانیم با فساد فوتبال ایران را درست کنیم
 • نتایج بیشتر ...
 • پنجعلی: کی‌روش برخلاف علی کریمی محبوب نیست
 • نتایج بیشتر ...
 • وزیر خارجه ترکیه: آمریکا به برخی تعهداتش عمل نمی‌کند
 • نتایج بیشتر ...
 • پوستر سی‌ و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر رونمایی شد (+عکس)
 • نتایج بیشتر ...
 • اختصاص یارانه به لبنیات منتفی شد/ امسال خبری از توزیع شیر در مدارس نیست
 • نتایج بیشتر ...
 • شهردار تهران: مستندات برخی تخلفات مدیریت شهری گذشته را به دادستان تهران اعلام کردیم
 • نتایج بیشتر ...
 • طلا در مسیر ثبت بزرگترین افزایش هفتگی ۲ سال اخیر
 • نتایج بیشتر ...
 • تغییر تعادل ژئوپلیتیکی قدرت به نفع ایران پس از برجام و جنگ سوریه / واکنش عربستان و اسرائیل چیست؟
 • نتایج بیشتر ...
 • پدران کارگردان، فرزندان بازیگر(تصاویر)
 • نتایج بیشتر ...
 • آخرین پرونده موسسات غیرمجاز/متخلفان بی‎مجازات نمی‎مانند
 • نتایج بیشتر ...
 • استاندار تهران: مقاوم‌سازی خانه‌های روستایی و بافت‌های فرسوده از ملاک‌های ارزیابی فرمانداران موفق است
 • نتایج بیشتر ...
 • روش جدید دانشمندان سوئدی برای مبارزه با سرطان
 • نتایج بیشتر ...
 • ساخت مواد هوشمند با عملکردی شبیه عضلات
 • نتایج بیشتر ...
 • کاردستی «مامان خلاق» آمریکایی را ببینید /تصاویر
 • نتایج بیشتر ...
 • اندازه کهکشان "آندرومدا" مشخص شد
 • نتایج بیشتر ...
 • ممنوعیت فروش شبانه موادغذایی در حاشیه بزرگراه‌ها
 • نتایج بیشتر ...
 • نادر سلیمانی و دخترش در «کودک شو» نسیم
 • نتایج بیشتر ...
 • شرایط پیش فروش سکه جذاب شد/حداقل سود ۳۰۰هزار تومان
 • نتایج بیشتر ...
 • مخالفت سنای آمریکا با طرح اصلاحات مهاجرتی دولت ترامپ
 • نتایج بیشتر ...
 • همبازی شدن ستاره‌های «من پیش از تو» و «۵۰ طیف»
 • نتایج بیشتر ...
 • معاون وزیر راه و شهرسازی: پنج میلیون خانه ظرف دهه آینده باید ساخته شود
 • نتایج بیشتر ...
 • مسکو: احتمالا ۵ شهروند روس در حملات آمریکا در سوریه کشته شده‌اند
 • نتایج بیشتر ...
 • آنچه از «پیرمرد و دریا» و «لیلا» می‌دانیم
 • نتایج بیشتر ...
 • خودورکوفسکی: مشکل روسیه با کنار رفتن پوتین از ریاست‌جمهوری حل نمی‌شود
 • نتایج بیشتر ...
 • دلار، عامل گرانی سکه
 • نتایج بیشتر ...
 • تمهیدات دولت برای تنظیم بازار عید ۹۷/ زورآزمایی دشوار با گرانی‌ها
 • نتایج بیشتر ...
 • هافبک استقلال در صدر بهترین‌های هفته اول لیگ‌قهرمانان
 • نتایج بیشتر ...
 • نخستین آزمایش خون برای تعیین ضربه مغزی تایید شد
 • نتایج بیشتر ...
 • علی کریمی اینگونه از حامیان خود تشکر کرد
 • نتایج بیشتر ...
 • بزرگ‌ترین کریستال یاقوت کبود مصنوعی جهان +عکس
 • نتایج بیشتر ...
 • ادرار وزیر هندی در خیابان جنجال آفرین شد
 • نتایج بیشتر ...
 • اعلام جاده‌های برفی و بارانی کشور/توصیه "پلیس" به رانندگان
 • نتایج بیشتر ...
 • گریم در تلویزیون حساسیت هایی را می طلبد/ فضای «گلشیفته» مفرح است
 • نتایج بیشتر ...
 • انتقاد از رفتار پلیس در ماجرای دختران خیابان انقلاب
 • نتایج بیشتر ...
 • متهم ردیف اول اخلال در بازار ارز کیست؟
 • نتایج بیشتر ...
 • ماجرای "جعل هویت بازیکن استقلال" به روایت صادق ورمزیار
 • نتایج بیشتر ...
 • سخنگوی شورای شهر: نجفی مورد حمایت هر 21 عضو شوراست
 • نتایج بیشتر ...
 • دادستان کل اسرائیل: درباره پرونده فساد نتانیاهو مستقل عمل می‌کنم
 • نتایج بیشتر ...
 • پدر زلزله‌شناسی ایران: برداشت بی‌رویه آب‌ زیرزمینی، عامل زلزله‌های کوچک است
 • نتایج بیشتر ...
 • افزایش قیمت ارز ‌یک واقعیت اقتصادی است
 • نتایج بیشتر ...
 • دادگاه استیناف آمریکا فرمان مهاجرتی ترامپ را «خلافِ قانون» خواند
 • نتایج بیشتر ...
 • جواد امام: آنها که نمی‌خواهند پاسخگوی مردم باشند معترض برگزاری رفراندوم هستند
 • نتایج بیشتر ...
 • ميرمحمود موسوي :دوستي اما دوري
 • نتایج بیشتر ...
 • شرایط پیش فروش سکه جذاب شد/حداقل سود ۳۰۰هزار تومان
 • نتایج بیشتر ...
 • ائمه جمعه علیه رفراندوم
 • نتایج بیشتر ...
 • معاون حقوقی رییس‌‌جمهور: رئیس‌جمهور می‎‌تواند در برخی موضوعات پیشنهاد همه‎پرسی بدهد
 • نتایج بیشتر ...
 • ترامپ در مورد ایران فقط حرف می زند و بس! / اسرائیل و عربستان از دست کاخ سفید شاکی اند
 • نتایج بیشتر ...
 • ترزا می: درباره نقش ایران در خاورمیانه با دولت آمریکا هم‌نظر هستیم
 • نتایج بیشتر ...
 • حیدر العبادی: داعش ساخته خارجی است
 • نتایج بیشتر ...
 • فشار تورم بر دلار
 • نتایج بیشتر ...
 • محمود صادقی: تحقیق و تفحص از حساب‌های قوه قضاییه را به جریان می‌اندازم
 • نتایج بیشتر ...
 • اختصاص یارانه به لبنیات منتفی شد/ امسال خبری از توزیع شیر در مدارس نیست
 • نتایج بیشتر ...
 • مازنی: لحظه درگذشت سیدامامی در فیلم دیده نمی‌شود
 • نتایج بیشتر ...
 • همبازی شدن ستاره‌های «من پیش از تو» و «۵۰ طیف»
 • نتایج بیشتر ...
 • آنچه از «پیرمرد و دریا» و «لیلا» می‌دانیم
 • نتایج بیشتر ...
 • گریم در تلویزیون حساسیت هایی را می طلبد/ فضای «گلشیفته» مفرح است
 • نتایج بیشتر ...
 • رضا درمیشیان: من دو بار به «تدبير و اميد» راى داده‌ام، اما بى نهايت نااميدم
 • نتایج بیشتر ...
 • پوستر سی‌ و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر رونمایی شد (+عکس)
 • نتایج بیشتر ...
 • پانته‌آ بهرام: تلویزیون به مکعب خالی تبدیل می‌شود اگر...
 • نتایج بیشتر ...
 • افشاگری کیارستمی درباره احمد شاملو
 • نتایج بیشتر ...
 • جشن های سال نوی چینی
 • نتایج بیشتر ...
 • جنگ پرتقالی در ایتالیا (+تصاویر)
 • نتایج بیشتر ...
 • عکس روز نشنال جئوگرافیک؛ حمام خاکِ یک فیل
 • نتایج بیشتر ...
 • کاردستی «مامان خلاق» آمریکایی را ببینید /تصاویر
 • نتایج بیشتر ...
 • بزرگ‌ترین کریستال یاقوت کبود مصنوعی جهان +عکس
 • نتایج بیشتر ...
 • طارمی در آغوش اسنایدر + عکس
 • نتایج بیشتر ...
 • اقدام جالب کی روش
 • نتایج بیشتر ...
 • افتخاری: تحت فشار با شفر مذاکره نمی کنیم تا کلاه سرمان نرود/ قائدی را این هفته برمی گردانیم
 • نتایج بیشتر ...
 • شورش بی‌دلیل
 • نتایج بیشتر ...
 • ساخت مواد هوشمند با عملکردی شبیه عضلات
 • نتایج بیشتر ...
 • کشف باورنکردنی پژوهشگران آلودگی هوا: سهم بالای محصولات بهداشتی خانگی در مه‌دود شهری
 • نتایج بیشتر ...
 • چهره‌ها در شبکه‌های اجتماعی (638)
 • نتایج بیشتر ...