پارسی یاب : مطالب مفید و خواندنی از سراسر وب

پارسی یاب : متفاوت ترین سرویس اشتراک مطالب جالب و خواندنی

برخورد شدید این خودرو با کامیون پارک شده در محل و پس از آن پایه های برق در بلوار باعث مرگ راننده و قطع شبکه برق منطقه شد.

تصاویری از برخورد پژو با پایه برق:

تصادف شدید

تصادف شدید پژو با پایه برق

پس از عملیات رها سازی راننده خودرو، تلاش برای انجام اقدامات امدادی و احیای وی توسط اورژانس در محل صورت گرفت اما بی نتیجه ماند.

تصادف شدید

تصادف شدید پژو با پایه برق

در این حادثه، به پایه های برق موجود در محل تصادف نیز خسارات شدیدی وارد شد.

همچنین وجود ترانس بر روی یکی از پایه ها و آسیب جدی باعث سرازیر شدن روغن به سطح خیابان شده است.

تصادف شدید

تصادف شدید پژو با پایه برق


آخرین مطالب
آمار