پارسی یاب : جستجوگر پیشرفته فارسی

پارسی یاب : جستجوگر پیشرفته فارسی خبری ، سرگرمی ، اقتصادی ، سیاسی ، اخبار ورزشی، اخبار پر بازدید

کلمات کلیدی
پیوندها
Förskola barn. برای خوردسالان. ÅK 1-6. برای صنف اول تا ششم. ÅK 7-12. برای صنف هفتم تا دوازدهم