پارسی یاب مطالب مفید و خواندنی از سراسر وب

پارسی یاب : متفاوت ترین سرویس اشتراک مطالب جالب و خواندنی- پارسی یاب مطالب جالب و خواندنی سرگرمی و تفریحی جوک خنده اینستاگرام تلگرام

تاثیر استرس بر زنان باردار و بارداری چگونه است و راه مقابله با آن چیست؟

۷۶۴۵۳۴۶.jpg

مقدمه :

عوامل تنش زاى بيرونى منجر به ظهور استرس در افراد مى شود. ميزان استرس در افراد با شرايط، سن و جنسيت متغير است تا جايى كه تمامى افرادى كه شرايط اقتصادى، اجتماعى و خانوادگى مشابهى داشته و عوامل تنش زاى يكسانى را متحمل مى شوند، لزوماً يكسان پاسخ نمى دهند. بسته به تجربيات گذشته فرد، آرامش درونى و نوع روش مقابله اى كه فرد برمى گزيند. استرس مى تواند با درجه بندى متفاوت در افراد تظاهر پيدا كند. تظاهراتى كه به صورت اضطراب، بى قطعى و تشنج در محيط هاى كار، عدم تمركز و فراموشى، واكنش هاى روان تنى (نظير سردرد) قابل مشاهده است.

استرس در دوران باردارى :

استرس در دوران باردارى عوارض جبران ناپذيرى را برجا مى گذارد.

موارد استرس زا برای مادر باردار شامل موارد زیر است :

 –  اضطراب و نگرانى در مورد سلامت جنين،

–  مرگ يكى از نزديكان،

– مشاجره و مشكل ارتباطى با همسر و خانواده اش،

–  كاهش ناگهانى و قابل ملاحظه در درآمد خانواده،

– مسائل و مشكلات مربوط به شغل همسر.

– مسائل و مشكلات مربوط به تحصیل و شغل زن باردار.

— مسائل و مشكلات مربوط به خانواده پدری ( برادر و خواهر مادر و پدر ) زن باردار.
مطالعات و بررسى هاى متعدد روى زنان باردار از نژادهاى مختلف و در محيط هاى فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى متفاوت نشان دهنده اين فرضيه است كه «سطح بالاى استرس هاى روانى – اجتماعى در طول دوران باردارى خطر زايمان زودرس و در نتيجه تولد نوزاد با وزن كمتر از ميزان طبيعى را افزايش مى دهد.
مطالعات نشان مى دهد ميزان خطر زايمان زودرس در مادران تحت استرس ۱‎/۵ تا ۲ برابر بوده است. از آنجايى كه وزن پايين نوزاد يك عامل خطر مهم در مرگ و مير و عوارض دوران نوزادى است و از طرفى مرگ و مير نوزادى شاخص مهم در ارزيابى وضعيت بهداشتى هر كشورى است، لذا تعيين عواملى كه مى تواند روى شاخص فوق تأثيرگذار باشد از اهميت خاصى در سيستم بهداشتى برخوردار است. در نهايت مى توان گفت زايمان زودرس علت اصلى ناتوانى و مرگ و مير در دوره نوزادى است.
در مطالعه اى كه روى ۲ هزار و ۸۲۸ مادر انجام گرفته معلوم شده احساس ناراحتى در مورد باردار شدن (ناشاد بودن از باردارى) و انكار حاملگى در طول باردارى توسط مادر (با جملاتى نظير: مطمئن نبودم كه باردارى را مى خواهم، نمى خواستم مردم بدانند كه من باردار هستم، نمى دانستم كه حامله شدم، نمى خواستم به باردار بودنم فكر كنم) روى وزن هنگام تولد نوزاد اثر منفى دارد. در واقع مادرانى كه نوزادان آنها وزن بسيار پايين داشتند (كمتر از ۱۵۰۰ گرم) بيشتر نارضايتى و ناراحتى از باردارى شان را داشته اند.

۴۵۶۷۸.jpg
استرس و مكانيسم هاى هورمونى:

حاملگى با تغييرات عمده اى در عملكرد غددى – عصبى همراه است. اين تغييرات شامل تغييراتى در سطح هورمون ها به ويژه هورمون هاى مرتبط با استرس (محور هيپوتالاموس – هيپوفيز – آدرنال) و تغيير در مكانيسم هاى كنترل ترشح هورمون است كه از جهت فراهم كردن محيط مناسب براى رشد و تكامل جنين اهميت حياتى دارد. 

در هفته ۹-۷ باردارى توسط رحم، جنين و جفت هورمون ها، نوروپپتيدها، سيتوكين ها و فاكتور رشد توليد و ترشح مى شود و از نظر عملكرد شبيه سيستم هيپوتالاموس – هيپوفيز – آدرنال است. در دوران باردارى سطح هورمون خاصى به نام هورمون CRH يا هورمون آزادكننده كورتيكوتروفين (Corticotrophin Releasing Hormone) كه بنيه آن جفت است در خون مادر بالا مى رود اما محور هيپوفيز – آدرنال را فعال نمى كند. CRH آزاد نقش اساسى در جريان تعادل از محيط پروژسترونى (محيط هورمونى غالب دوران باردارى) به محيط استروژنى (محيط هورمونى غالب حوالى زايمان) دارد. شواهد زيادى از نقش مركزى CRH جفتى در ايجاد و هماهنگى رويدادهاى هورمونى قبل از زايمان دارد.
از كارايى هاى مهم اين هورمون نقش آن در زايمان زودرس و تأخير رشد داخل رحمى جنين است.

شواهد روزافزونى از مطالعات بالينى مطرح مى كنند زنانى كه زايمان زودرس دارند در آنها ميزان CRH به طور مشخص بيشتر از ساير زنانى است كه استرس نداشته و در همان سن باردارى به سر مى برند».

همچنین سطوح بالاى CRH معمولاً در چند هفته زايمان را تسريع مى كند و از آنجا كه CRH جفتى به استرس حساس است به نظر مى رسد واسطه اعمال اثرات استرس مادر بر زايمان زودرس و رشد جنين است.
استرس هاى روانى – اجتماعى باعث افزايش سطح هورمون هايى نظير كورتيزول و ACTH مى شود و آنها هم به نوبه خود ترشح CRH را باعث مى شوند. بنابراين بسته به ميزان تداوم استرس نتيجه افزايش توليد CRH و زايمان زودرس و يا تأخير رشد داخل رحمى جنين مى شود.
 

اگرچه استرس هاى روانى – اجتماعى از عوامل خطر زايمان زودرس است ولى تمامى مادرانى كه زايمان زودرس دارند وجود استرس در دوران باردارى را گزارش نمى كنند و اين موجب طرح موضوع «ميزان آسيب پذيرى افراد نسبت به استرس و عوامل مؤثر در اين آسيب پذيرى» مى شود.
عوامل مؤثر در آسيب پذيرى زنان باردار را می توان به بخش هاى زير تقسيم مى كند:
نوع و چگونگى استرس:

معمولاً استرس ها به دو گروه تقسیم می شود :

۱-  استرس هاى حاد:

 نظير از دست دادن همسر، تغيير شكل، تغيير محل زندگى، بلاياى طبيعى .

۲-  استرس هاى مزمن :

مشكلات ارتباطى با همسر و خانواده، بيكارى همسر، شرايط نامناسب محيط زندگى از نظر رفاه، بهداشت و امنيت، كمبود مزمن منابع ضرورى براى زندگى.

علاوه بر اين نوع ديگرى از استرس ها كه در دوران باردارى اهميت دارد ترس ها و اضطراب هاى مرتبط با مادر شدن، تجربه زايمان، سلامت جنين و خود مادر است كه در كشورهاى توسعه نيافته و يا كمتر توسعه يافته زنان باردار به اثرات استرس هاى مزمن آسيب پذيرى بيشترى دارند.
زمانى كه زن باردار بیشتر تحت استرس قرار مى گيرد:

ماه های اول  و همچنین  اواخر باردارى بیشترین زمانی است که زنان باردار تحت استرس قرار می گیرند همچنین ماه هاى اول باردارى (سه ماهه اول) آسيب پذيرى نسبت به استرس بيشتر است. زنان باردارى كه در اوايل باردارى زلزله را تجربه مى كنند نسبت به زنانى كه در ماه هاى آخر باردارى هستند و در شرايط يكسانى قرار دارند عوارض بيشترى را نشان مى دهند.

۵۶۴۵۶۷.jpg
همزمانى استرس با ساير عوامل خطر:

وجود همزمان ساير عوامل خطر نظير عفونت، كمبود ريزمغذى ها در مادر و… موجب تشديد اثرات منفى استرس روى مادر و جنين مى شود.
دريافت و احساس زن باردار از استرس تجربه شده:

افراد تفاوت هاى بارزى از نظر چگونگى درك استرس و ارزيابى شدت آن دارند (براى استرس مشابه و در شرايط يكسان). بنابراين در ارزيابى اثرات استرس در دوران باردارى بررسى شدت استرس از نظر زن باردار اهميت دارد.
استرس و اثرات آن روى رشد و تكامل روانى – حركتى كودكان:
استرس هاى دوره باردارى علاوه بر ايجاد عوارض در دوران باردارى و زايمان روى فرآيند رشد و تكامل ذهنى – روانى اثر سوء دارد و موجب اختلالات رفتارى در دوران كودكى مى شود. قرارگيرى در معرض استرس به ويژه در اوايل باردارى، بر رشد و تكامل مغز جنين اثر نامطلوبى گذاشته و موجب ضعف در توانايى هاى زبانى (كلامى) و هوش عمومى مى شود. بعضى از مطالعات اين اثرات را درازمدت و ماندگار توصيف كردند ولى بررسى هاى بيشترى براى اثبات اين موضوع لازم است.

از طرف ديگر استرس در باردارى و مصرف سيگار هركدام به طور مستقل با ايجاد علائم اختلال «كم توجهى – بيش فعالى» به ويژه در پسران همراه است. همچنين سطح بالاى اضطراب مادر در باردارى خطر بيمارى «سرشت دشوار» را در شيرخوار افزايش مى دهد. در واقع كودكانى كه سرشت دشوار دارند معمولاً الگوى خواب و تغذيه آشفته اى دارند و نيازمند توجه و مراقبت بيشتر هستند.
استرس كار و تأثير آن بر باردارى:
تاكنون مطالعاتى كه اثرات كار روى سرانجام باردارى را بررسى كرده اند نتايج متناقضى را نشان داده است. على رغم نتايج متفاوت و بعضاً متناقض بخش ثابت تمام مطالعات اين است كه «فعاليت فيزيكى سنگين، ايستادن و راه رفتن براى بيش از ۵ ساعت» احتمال زايمان زودرس را افزايش مى دهد. ايستادن و قدم زدن در زمان هاى طولانى موجب تحت فشار قرار گرفتن عروق لگنى مى شود و به نوبه خود باعث كاهش خونرسانى به قلب، كاهش برون ده قلب و سرانجام كاهش خونرسانى به رحم و جنين (تأخير رشد جنين در رحم) مى شود. به علاوه راه رفتن زياد بعد از هفته سى (ماه هفتم باردارى) موجب انقباض هاى رحمى و زايمان زودرس مى شود.
استرس و ساير عوارض باردارى و زايمان:
از ديگر عوارض سطح بالاى اضطراب مادر و وقوع رويدادهاى استرس زا با شدت متوسط تا شديد در باردارى موارد زير قابل ذكر هستند:

–  افزايش فشار خون حاملگى،

–  زجر جنينى،

–  مشكلات سلامتى در سال اول زندگى شيرخوار 

–  مشكلات و اختلال هاى رفتارى و هيجانى در چهار سالگى.
چه نوع استرسى بيشترين تأثير را در فرايند باردارى و بعد آن خواهد داشت ؟

عوامل استرس زاى بيرونى از اهميت چندانى برخوردار نيستند بلكه نوع تعبير و تفسير مادر از اين وقايع مهم است، به نحوى كه در شرايط يكسان استرس، مادرى مى تواند از مقابله هاى قوى و مادر ديگرى از مقابله هاى ضعيف استفاده كند. نوع مقابله اى كه مادر در رابطه با استرس برمى گزيند با زمان وقوع استرس در تعامل است چرا كه وقوع استرس در ماه ها و هفته هاى اول باردارى عوارض بيشترى را در جنين به دنبال دارد.

۶۷۴.jpg
استرس و بيمارى هاى مادرى و جنينى:
استرس مى تواند تمامى سيستم هاى بدن مادر مانند سيستم ايمنى، گوارش، قلب، كليه و حتى خواب و استراحت را تحت تأثير قرار دهد. استرس مى تواند با تأثير روى آنزيم ها و توليد مواد سمى و عبور آنها از جفت منجر به مشكلات عديده اى نيز در جنين شود.
مشكلاتى چون: مغزى، قلبى، كليوى و… و حتى گاهى واقع شدن در استرس هاى شديد كه منجر به بدبينى در مادر مى شوند افسردگى و بى حوصلگى و حتى نگرش منفى نسبت به جنين در مادر را متظاهر مى كند و آسيب هاى وارده به جنين جدى تر خواهد بود.
همچنین می توان به استرس هاى شديدى اشاره كرد كه عوارض آنها در بزرگسالى مشاهده مى شود. به طورى كه اين جنين ها در بزرگسالى، افرادى نابهنجار و عصبى خواهند شد. و اگر در بزرگسالى مشكلات هوشى و ذهنى نداشته باشد مسائل عاطفى و هيجانى (افسردگى، اضطراب، پرخاشگرى و…) را از خود بروز خواهند داد.
آیا استرس می تواند تأثيری بر  روى جهش هاى كروموزومى داشته باشد ؟

تحقيقات مشخص كرده اند استرس ها مى توانند باعث انتقال ژن هاى معيوب يا سالم شوند اما در بيشتر موارد با جهش ژن هاى معيوب روبرو هستيم كه جا دارد در اين زمينه در كشور خود ما تحقيقات بيشترى انجام شود.
درمان استرس در زن باردار چگونه است ؟
جهت درمان استرس درمان هاى شناختى، رفتارى و معنوى پيشنهاد مى شود. در واقع شناخت، تعبير و تفسير فرد نسبت به وقايع تغيير داده شود و در خانواده هاى مذهبى مسائل معنوى به عنوان يك درمان در اختيار آنها گذاشته شود.
همچنين در عين حال حمايت هاى اجتماعى توصيه شود به نحوى كه فرد در شرايط استرس زا خود را از بافت جامعه و ديگران جدا نكند.
نقش شوهر:
از آنجا كه شوهر ركن اصلى در خانواده است بنابراین بسيارى از زنان اگر بتوانند به شوهر خود اعتماد كرده و به وى تكيه كنند تقريباً ۷۰ تا ۸۰ درصد استرس هاى آنها كاهش پيدا مى كند.

[Blog_Page]

تعداد صفحات : [Blog_Page_Count]

جدیدترین مطالب
 • طرز تهیه کیک دولایه
 • نتایج بیشتر ...
 • بیوگرافی امير عباس گلاب خواننده
 • نتایج بیشتر ...
 • با جاذبه های دیدنی مالزی آشنا شوید(1)
 • نتایج بیشتر ...
 • جدیدترین تزیینات جایگاه عروس و داماد
 • نتایج بیشتر ...
 • این 7 رفتار را قبل از خواب ترک کنید تا چاق نشوید!
 • نتایج بیشتر ...
 • 6 پیشنهاد غذایی برای سم زدایی از بدن در طول تعطیلات!
 • نتایج بیشتر ...
 • ۱۲ توصیه کاربردی برای ثابت نگه داشتن وزن در تعطیلات نوروز
 • نتایج بیشتر ...
 • ۱۰ مقصد بکر داخلی برای سفرهای نوروزی
 • نتایج بیشتر ...
 • پیشنهادهایی برای عیدی دادن
 • نتایج بیشتر ...
 • هشدارهای نوروزی به والدینی که کودکان دیابتی دارند
 • نتایج بیشتر ...
 • روش هایی ساده برای داشتن پوستی روشن و شفاف
 • نتایج بیشتر ...
 • راهکارهای قرآنی برای مبارزه با بخل وخساست
 • نتایج بیشتر ...
 • جملات زیبا و خواندنی (48)
 • نتایج بیشتر ...
 • با این نرم‌افزارها قدرت کلیپ‌بورد ویندوز را چند برابر کنیم
 • نتایج بیشتر ...
 • یواشکی های مالی والدین؛ درآمدتان چقدر است؟
 • نتایج بیشتر ...
 • نکاتی برای استفاده از رنگ نارنجی در دکوراسیون
 • نتایج بیشتر ...
 • به سفر بروید ولی کودکتان را تنها نگذارید!
 • نتایج بیشتر ...
 • افراط در مصرف آجیل ممنوع !
 • نتایج بیشتر ...
 • پوستر ویژه عید نوروز
 • نتایج بیشتر ...
 • کارت پستال شهادت امام علی نقی (ع)
 • نتایج بیشتر ...
 • پرورش خلاقیت در کودکان، چگونه مشوق خوبی باشیم؟
 • نتایج بیشتر ...
 • ترفندهای غذایی برای کاهش کلسترول و تری گلیسیرید
 • نتایج بیشتر ...
 • رابطه جنسی تان را با این حقه ساده بهتر کنید
 • نتایج بیشتر ...
 • اشعار شهادت امام علی النقی الهادی علیه السلام (4)
 • نتایج بیشتر ...
 • آیا می دانستید نوروز ؛ روزی است که جبرئیل بر نبی(ع) نازل شد؟
 • نتایج بیشتر ...
 • آیا سرکه سیب می‌تواند زگیل را درمان کند؟
 • نتایج بیشتر ...
 • علل و درمان تب مالت یا بروسلوز
 • نتایج بیشتر ...
 • طرز تهیه شیرینی به شکل حاجی فیروز
 • نتایج بیشتر ...
 • روش‌های متفاوت برای بهبود خلاقیت فردی
 • نتایج بیشتر ...
 • پیاده‌روی روزانه افسردگی را کاهش می‌دهد
 • نتایج بیشتر ...
 • نحوه سفر به باکو با خودرو شخصی
 • نتایج بیشتر ...
 • مخفی کردن پیامک ها در گوشی اندروید
 • نتایج بیشتر ...
 • روشهای خانگی برای پیشگیری و رفع چربی مو
 • نتایج بیشتر ...
 • روش های تمیز کردن شیشه و پنجره
 • نتایج بیشتر ...
 • تزیین کوکی هفت سین
 • نتایج بیشتر ...
 • باورهای رایج و غلطی که هر دختر و پسری درباره عشق و ازدواج دارد!!
 • نتایج بیشتر ...
 • بیوگرافی سینا حجازی ، شوخ ترین خواننده ایران
 • نتایج بیشتر ...
 • بیوگرافی نازنین کریمی + جدیدترین عکس هایش
 • نتایج بیشتر ...
 • اس ام اس شهادت امام علی النقی الهادی علیه السلام (6)
 • نتایج بیشتر ...
 • آموزش رنگ آمیزی تخم مرغ با رنگ های خوراکی
 • نتایج بیشتر ...
 • عکس های جالب و دیدنی روز دوشنبه 28 اسفند
 • نتایج بیشتر ...
 • طرز تهیه کیک دولایه
 • نتایج بیشتر ...
 • بیوگرافی امير عباس گلاب خواننده
 • نتایج بیشتر ...
 • با جاذبه های دیدنی مالزی آشنا شوید(1)
 • نتایج بیشتر ...
 • جدیدترین تزیینات جایگاه عروس و داماد
 • نتایج بیشتر ...
 • این 7 رفتار را قبل از خواب ترک کنید تا چاق نشوید!
 • نتایج بیشتر ...
 • 6 پیشنهاد غذایی برای سم زدایی از بدن در طول تعطیلات!
 • نتایج بیشتر ...
 • افزودن قابلیت هشتگ به بخش Bio اینستاگرام
 • نتایج بیشتر ...
 • تلگرام ۲۰۰ میلیونی شد
 • نتایج بیشتر ...
 • تولید گوشی با ۵۱۲ گیگابایت حافظه
 • نتایج بیشتر ...
 • عرضه گوشی جدید هواووی با دوربین سه گانه ۴۰ مگاپیکسلی
 • نتایج بیشتر ...
 • توصیه موسس واتس اپ: حساب فیس بوکتان را پاک کنید
 • نتایج بیشتر ...
 • تولید حافظه ۱۰۰ ترابایتی رکوردهای جهانی را جابجا کرد
 • نتایج بیشتر ...
 • تحولی بزرگ در طراحی نوت ۹ سامسونگ
 • نتایج بیشتر ...
 • ۱۲ توصیه کاربردی برای ثابت نگه داشتن وزن در تعطیلات نوروز
 • نتایج بیشتر ...
 • ۱۰ مقصد بکر داخلی برای سفرهای نوروزی
 • نتایج بیشتر ...
 • پیشنهادهایی برای عیدی دادن
 • نتایج بیشتر ...
 • هشدارهای نوروزی به والدینی که کودکان دیابتی دارند
 • نتایج بیشتر ...
 • روش هایی ساده برای داشتن پوستی روشن و شفاف
 • نتایج بیشتر ...
 • راهکارهای قرآنی برای مبارزه با بخل وخساست
 • نتایج بیشتر ...
 • جملات زیبا و خواندنی (48)
 • نتایج بیشتر ...
 • با این نرم‌افزارها قدرت کلیپ‌بورد ویندوز را چند برابر کنیم
 • نتایج بیشتر ...
 • یواشکی های مالی والدین؛ درآمدتان چقدر است؟
 • نتایج بیشتر ...
 • نکاتی برای استفاده از رنگ نارنجی در دکوراسیون
 • نتایج بیشتر ...
 • به سفر بروید ولی کودکتان را تنها نگذارید!
 • نتایج بیشتر ...
 • افراط در مصرف آجیل ممنوع !
 • نتایج بیشتر ...
 • پوستر ویژه عید نوروز
 • نتایج بیشتر ...
 • کارت پستال شهادت امام علی نقی (ع)
 • نتایج بیشتر ...
 • پرورش خلاقیت در کودکان، چگونه مشوق خوبی باشیم؟
 • نتایج بیشتر ...
 • طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب (82)
 • نتایج بیشتر ...
 • ۱۰ نکته شگفت انگیز از فواید دوچرخه سواری
 • نتایج بیشتر ...
 • طرز تهیه نان پسته؛ نان پرمغز و خوشمزه
 • نتایج بیشتر ...
 • با جاذبه های ایروان آشنا شوید!
 • نتایج بیشتر ...
 • ترفندهای غذایی برای کاهش کلسترول و تری گلیسیرید
 • نتایج بیشتر ...
 • رابطه جنسی تان را با این حقه ساده بهتر کنید
 • نتایج بیشتر ...
 • اشعار شهادت امام علی النقی الهادی علیه السلام (4)
 • نتایج بیشتر ...
 • آیا می دانستید نوروز ؛ روزی است که جبرئیل بر نبی(ع) نازل شد؟
 • نتایج بیشتر ...
 • آیا سرکه سیب می‌تواند زگیل را درمان کند؟
 • نتایج بیشتر ...
 • علل و درمان تب مالت یا بروسلوز
 • نتایج بیشتر ...
 • طرز تهیه شیرینی به شکل حاجی فیروز
 • نتایج بیشتر ...
 • روش‌های متفاوت برای بهبود خلاقیت فردی
 • نتایج بیشتر ...
 • پیاده‌روی روزانه افسردگی را کاهش می‌دهد
 • نتایج بیشتر ...
 • نحوه سفر به باکو با خودرو شخصی
 • نتایج بیشتر ...
 • مخفی کردن پیامک ها در گوشی اندروید
 • نتایج بیشتر ...
 • روشهای خانگی برای پیشگیری و رفع چربی مو
 • نتایج بیشتر ...
 • روش های تمیز کردن شیشه و پنجره
 • نتایج بیشتر ...
 • ارزشمندترین دروازه‌بان جهان کیست؟
 • نتایج بیشتر ...
 • آجیل بدون نمک یا کم نمک مصرف کنید
 • نتایج بیشتر ...
 • ترکیه ممنوعیت هوایی را از فرودگاه اربیل برداشت
 • نتایج بیشتر ...
 • اردوغان: به ادلب و منبج می‌رویم
 • نتایج بیشتر ...
 • هافینگتون‌پست: بولتون حامی ایجاد جنگ داخلی در ایران است
 • نتایج بیشتر ...
 • محمدبن سلمان: عربستان در مرحله تغییر به سر می‌برد
 • نتایج بیشتر ...
 • وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۰ فرد ایرانی و یک شرکت مستقر در ایران را تحریم کرد
 • نتایج بیشتر ...
 • میزان محبوبیت ماکرون به پایین‌ترین حد خود رسیده است
 • نتایج بیشتر ...
 • مسی بازی با ایتالیا را از دست داد؟
 • نتایج بیشتر ...
 • واکنش احسان علیخانی به انتقاد سیروان خسروی
 • نتایج بیشتر ...
 • تیم جنگ طلبان علیه ایران در کاخ سفید تکمیل شد
 • نتایج بیشتر ...
 • مقام ارشد کاخ سفید: تلاش می‌کنیم تا برجام را حفظ کنیم
 • نتایج بیشتر ...
 • سحر دولتشاهی و گروه سون مهمان امشب دورهمی
 • نتایج بیشتر ...
 • اخراج سرمربی تونس در صورت شکست مقابل تیم کی‌روش!
 • نتایج بیشتر ...
 • ستاره‌هایی که به MLS رفتند
 • نتایج بیشتر ...
 • آرامکو حمله موشکی انصارالله را تکذیب کرد/ یمنی‌ها فایل ویدئویی از لحظه حمله منتشر کردند
 • نتایج بیشتر ...
 • محسن یگانه از بیمارستان مرخص شد
 • نتایج بیشتر ...
 • تیراندازی و گروگان‌گیری در جنوب فرانسه به دست داعش
 • نتایج بیشتر ...
 • نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری روسیه منتشر شد
 • نتایج بیشتر ...
 • حسگری که مراقب غذای شماست!
 • نتایج بیشتر ...
 • کریس اوانز دیگر کاپیتان آمریکا نمی‌شود
 • نتایج بیشتر ...
 • پیام خداحافظی زلاتان برای هواداران منچستریونایتد
 • نتایج بیشتر ...
 • عدم حضور بازیکن سابق بارسلونا در تیم ملی مراکش در جام جهانی روسیه
 • نتایج بیشتر ...
 • واکنش کدخدایی به انتخاب جان بولتن
 • نتایج بیشتر ...
 • پکن: از جنگ تجاری با آمریکا هراسی نداریم
 • نتایج بیشتر ...
 • بوفون: مسی یک بازیکن کامل است
 • نتایج بیشتر ...
 • عبدالله ناصری: بدون گفت‌وگوی ملی، در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی شاهد پیشرفت نخواهیم بود
 • نتایج بیشتر ...
 • سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا: آمریکا از منبج خارج نمی‌شود
 • نتایج بیشتر ...
 • ترس محمد معتمدی از خوابیدن زیر لوستر!/ رازی که پس از سال‌ها در دورهمی برملا شد
 • نتایج بیشتر ...
 • اسکنر قابل حمل امواج مغز جایگزین ام آر آی می شود
 • نتایج بیشتر ...
 • اتحادیه اروپا سفیر خود را از مسکو فراخواند/ تصمیم لیتوانی برای اخراج دیپلمات‌های روس
 • نتایج بیشتر ...
 • خانیکی: گفت‌وگوی ملی منجر به امید می‌شود/ سالی که همه از لزوم شنیدن «صدای مردم» گفتند
 • نتایج بیشتر ...
 • موافقت وزارت خارجه آمریکا با فروش موشک‌های تاو به عربستان
 • نتایج بیشتر ...
 • ماتیس: عربستان بخشی از راه حل در یمن است
 • نتایج بیشتر ...
 • عضو اتاق بازرگانی ایران: باید اختلاس‌گران را برای کار به معدن و جاده‌ها فرستاد
 • نتایج بیشتر ...
 • وقتی تارعنکبوت بوم نقاشی می شود! (+تصاویر)
 • نتایج بیشتر ...
 • اژدهای چینی 100 متری در چین (+عکس)
 • نتایج بیشتر ...
 • اینم ترامپ در حال دوشیدن عربستان!/ کاریکاتور
 • نتایج بیشتر ...
 • حسینی: گرفتن پنالتی برابر العین بهترین سیو من بود/ دربی برگشت این فصل بدترین خاطره‌ام است!
 • نتایج بیشتر ...
 • مرجانه گلجین: هیچ وقت پُست سیاسی منتشر نمی‌کنم
 • نتایج بیشتر ...
 • جدیدترین تصاویر از نسخه فیلم انیمیشن «جزیره سگ ها»
 • نتایج بیشتر ...
 • توصیه های نوروزی وزارت بهداشت؛ سالاد و سبزی در بشقاب غذا باشد/ دوغ کم نمک بنوشید
 • نتایج بیشتر ...
 • ترکیب موجود در چغندر به درمان آلزایمر کمک می کند
 • نتایج بیشتر ...
 • مصدومیت مدافع رئال در تمرینات تیم ملی مراکش
 • نتایج بیشتر ...
 • خواننده معروف موسیقی به بیمارستان رامسر منتقل شد
 • نتایج بیشتر ...
 • خروج از برجام، محور اولین گفت‌وگوی تلویزیونی مشاور امنیت ملی جدید ترامپ
 • نتایج بیشتر ...
 • رهبر انصارالله یمن: ترامپ بهتر از اوباما عربستان سعودی را دوشید
 • نتایج بیشتر ...
 • فرانسه: خواستار حفظ برجام هستیم
 • نتایج بیشتر ...
 • برنامه «صفر صفر» نوروز امسال پخش نمی شود/ برنامه به برآورد مالی نرسید
 • نتایج بیشتر ...
 • عادل الجبیر ادعاها علیه ایران را تکرار کرد
 • نتایج بیشتر ...
 • چگونه در تعطیلات وزن اضافه نکنیم
 • نتایج بیشتر ...
 • کمک‌های فناوری به بهبود وضعیت مبتلایان به پارکینسون
 • نتایج بیشتر ...
 • جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا شد
 • نتایج بیشتر ...
 • موافقت وزارت خارجه آمریکا با فروش موشک‌های تاو به عربستان
 • نتایج بیشتر ...
 • عضو اتاق بازرگانی ایران: باید اختلاس‌گران را برای کار به معدن و جاده‌ها فرستاد
 • نتایج بیشتر ...
 • پکن: از جنگ تجاری با آمریکا هراسی نداریم
 • نتایج بیشتر ...
 • خانیکی: گفت‌وگوی ملی منجر به امید می‌شود/ سالی که همه از لزوم شنیدن «صدای مردم» گفتند
 • نتایج بیشتر ...
 • نماینده مجلس: افزایش فساد ربطی به انقلابی و غیرانقلابی بودن ندارد
 • نتایج بیشتر ...
 • تیم جنگ طلبان علیه ایران در کاخ سفید تکمیل شد
 • نتایج بیشتر ...
 • وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۰ فرد ایرانی و یک شرکت مستقر در ایران را تحریم کرد
 • نتایج بیشتر ...
 • نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری روسیه منتشر شد
 • نتایج بیشتر ...
 • مشاور نجفی: شهردار و شورای شهر تمایلی به استعفا ندارند
 • نتایج بیشتر ...
 • گاردین: بروکسل برای حفظ برجام بدون آمریکا برنامه‌ریزی می‌کند
 • نتایج بیشتر ...
 • محمدبن سلمان: عربستان در مرحله تغییر به سر می‌برد
 • نتایج بیشتر ...
 • انگلیس به پیروی از آمریکا، ایران را به حملات سایبری متهم کرد
 • نتایج بیشتر ...
 • واکنش کدخدایی به انتخاب جان بولتن
 • نتایج بیشتر ...
 • هشدار هواشناسی به مسافران نوروزی/ باد شدید و طوفان در راه است
 • نتایج بیشتر ...
 • آرامکو حمله موشکی انصارالله را تکذیب کرد/ یمنی‌ها فایل ویدئویی از لحظه حمله منتشر کردند
 • نتایج بیشتر ...
 • اردوغان: به ادلب و منبج می‌رویم
 • نتایج بیشتر ...
 • ترس محمد معتمدی از خوابیدن زیر لوستر!/ رازی که پس از سال‌ها در دورهمی برملا شد
 • نتایج بیشتر ...
 • جدیدترین تصاویر از نسخه فیلم انیمیشن «جزیره سگ ها»
 • نتایج بیشتر ...
 • عکس روز نشنال جئوگرافیک؛ ساحل سیدنی
 • نتایج بیشتر ...
 • وقتی تارعنکبوت بوم نقاشی می شود! (+تصاویر)
 • نتایج بیشتر ...
 • اژدهای چینی 100 متری در چین (+عکس)
 • نتایج بیشتر ...
 • به این نام‌ها توجه نکنید، حقیقت چیز دیگریست
 • نتایج بیشتر ...
 • نکونام: حقم نبود با یک ایمیل برکنار شوم!
 • نتایج بیشتر ...
 • آخرین وضعیت پادوانی
 • نتایج بیشتر ...
 • ارزشمندترین دروازه‌بان جهان کیست؟
 • نتایج بیشتر ...
 • ستاره‌هایی که به MLS رفتند
 • نتایج بیشتر ...
 • بوفون: مسی یک بازیکن کامل است
 • نتایج بیشتر ...
 • حسینی: گرفتن پنالتی برابر العین بهترین سیو من بود/ دربی برگشت این فصل بدترین خاطره‌ام است!
 • نتایج بیشتر ...
 • دروگبا: مسی فعلا هم رده پله و مارادونا نیست
 • نتایج بیشتر ...
 • اسکنر قابل حمل امواج مغز جایگزین ام آر آی می شود
 • نتایج بیشتر ...
 • بهنام بانی: می‌خواهم برای مردم خاطره‌ساز شوم
 • نتایج بیشتر ...
 • «لونه زنبور»؛ یک دل سیر بخندید!
 • نتایج بیشتر ...
 • انتقاد تند خواننده پاپ از برنامه‌های تلویزیون در لحظه سال نو
 • نتایج بیشتر ...
 • ماکان بند، از معروف شدن با «هر بار این درو» تا حضور در برنامه دورهمی
 • نتایج بیشتر ...
 • جکی چان برای حمایت از بازیگران جوان وارد عمل شد
 • نتایج بیشتر ...