پارسی یاب مطالب مفید و خواندنی از سراسر وب

پارسی یاب : متفاوت ترین سرویس اشتراک مطالب جالب و خواندنی- پارسی یاب مطالب جالب و خواندنی سرگرمی و تفریحی جوک خنده اینستاگرام تلگرام

 

  

 

 

 

 

 

  ی ی    ی

  ی  ی ϐی

Ϙ ی

ی Ϙ

  ی

 یی ی - Ԑ   ی

یی ی QUESTIA  LIBRARY

یی

 

ی ی ی Ϙ

(ϐ)

ϐ

Ͽ

ی ی ی ی Ͽ

Ϙ Ͽ

ی ی ی Ͽ

ی ی یی ی

      Ͽ

ی ی ی ʿ

Ͽ

Ͽ

آ

ی Ϙ

ی Ͽ

ϐ Ͽ

Ͽ

ی   ی ی ی ی

ی ʘی ی ݘ ی ی ѐ

آی  ی ی

ی ǐ...

آينده را با چه ابزارهايي مي‌توان ساخت؟

     

( ی )

ی یی

       ݘ   ی  

ی

ی   Ϙ

Ϙ

ݘ ی ݘ ی

ی ʐ 

ʝǡ ی ی

ʎی یʿ

ʎ

ݘ ی

ی ی یϐ ی .......

         

آشنايي با سايت هاي كارآفريني در جهان و ايران  ѐ    سايت  دانشگاه  گيلان

 

اعتماد به جاي اقتدار

ی ی ی

Ϙ یی

ی

       펐  Ͽ

افراد موفق در دنیای مدرن و سیستم‌های آموزشی

           

 

ϐی

ϐ  

افول داستان نويسي در سنت هاي فلسفي ايران

ѻ

 اگر ثروتمند بوديد چه مي كرديد؟

ی ی ی

ی ی یی Ͽ

  Ԑ

   یӘی ی

ی ی ی

     

!

   

   

   ی 

ی ی

 

ی ʎی

ی ی

 

-

                

 

ی

ی یѡ ی ی!

ی ی ی ی ی 

ی ݘ Ϙ

 

Ϙ Ԑ ی

یی ی ی

ԝ

ȍ ѐ

ȍ ی ی ϐی ی

بچه هايي که مي خواهند باديدن باهوش شوند

ݘ ی   

ی ϡ  

برنامه ريزي براي آينده ، پيش بيني يا آينده نگاري؟

( ERP )

ʡ ʿ ϐ  .

ޡ ϐ

ی    Ȑ ݘ ی

Ȑی ی !

Ϙ ی

ی یҐی ј ی

ی   ی ϐی

ی   ݘ ی

ی  یی ی

یی ی یی ݘی

ȍ Ȑ

ی ی

 

  ی

ی ی    ی

  ژ ی 

ی ی ϐی

ی ی ی

 

-

( )

ی یی

  یی ی ی

ی یی ی

ϐ   Ԑ

 

Ϙ

      

          

ی ی یی ȝی 捘

  ی ی ی ݘی

ی ی

 

-

 

ی ی Ϙ ی

ی ی ی

ی یی( ی) ی

ی ʐ ʘیی ی ی یی یϐیی

ی ی ј STC

ت ϡ ! 

ی

ی

تجربيا ت نزديك به مرگ 

ی ی

تحول زندگي بافناوري‌هاي عجيب

 

 

ی یʿ

  Ԙ ݘ

        ǁ

ј  ی ی ی ( ی  ی )

ی TRIZ ی

یی ی

  ی ی

ϐ

ی ϐی Șی

 ی

 ݘ

تفكراستراتژيك

ݘ یی یϿ

 

ݘ یی

تفكر خلاق ، مهارتي براي دستيابي به راه حل هاي جديد

ݘ Ϙ

ѝ

   

    (Brainstorming )

      (Lateral  thinking )

تكنيك،خلاقيت و تفكر موازي  

   

ʘی ی 

       (Speculative  excursion)  

ʘی ی  TKJ

ʘی ی ǎ ی

ʘی ی ی ی Ϙ

ʘیی ی ی یی

ʘ  

ј

Ԑ

   

 

ʘ ʿ

ی ی Ϙ ی ی ی

ی ی

 ی ی

  یی ی ی

 

  ݘی   ی ʘی ی یی ی

ی ی ی ی

ی ی ی ی ѐ

ی ی ی

 

     

     

 

-

ی ی ی

Ԑ

ی یی ʐی

؝ (22 ʝ )

ی ѐ ی !

 

ȍ ی یϿ

ی یϿ

 

ی ی Ͽ

یی ʿ

ی ی Ϙ ʐی Ͽ

ݘ ی ی

!

ی ی ی

  ی  

چقدر اعتماد به نفس داريم؟

ȍ ی ی ی

ی یϐ ی ی

ی   ی

  ( )

ی ی ی

چگونه با تقویت فنون برقراری ارتباط به پیشرفت خود ......  

 

ԝ

یی ی ی یی ی

ϐ

یی!

Ϙی     

Ͽ

ی ی

 

چگونه کودکانی با شخصيت تربيت کنيم؟

ی Ԙ ݘ ʘی

           

       

Ͽ    

چگونه می توان کودکان را به کتابخوانی عادت داد؟

  Ͽ

ی ی ی

ی ȁی

  ی

ʿ

Ͽ

ی ی Ͽ

ȍ

TRIZ

ی ی ԝ

ی

-

  ی

ی ی

ݘ     ی      

  ʿ

 

Ә

-

ی

ʘی ی ی

ی

ی ی

ی ѡ ی

ی ی ی

  ϐ

  ϐ 

ی ی 䐻 !

, ѐ

ی

ی

ی یی یی

 

   

ی

ʝ

 ʡ

خلاقیت سازمانی

TRIZ

 

     

ی ی

:

   

ی ی ی ǘی

ј

ی      

       

  ϐ 

   

 

 

 

ϐ

Ԙی

یʐی ی (ی ) یی

ǘی ی

-   

  ϐ

ی ی یی ییی

ی یی

   

دانش و نوآوري

ی ی

ی

э ی  ی ی  ی Ͽ

رباره هوش هيجاني چه مي دانيد؟

     

ی  ی

ی -ی Innovation tools

ی

 

ѐی ѐ ی Ϙی

ӝیی ǁ ی ݝی

흐Ͽ

 

 ѐ ǘ

ی

   

-

ی ی ی یی

  ی ی

  ی ی Ԙ ی ی!

 

ی ی

ی ی ی یۀ یی

  ʘی  2030

ی ی Ԑ ی

           

 

ی юی

 

ی

 ی ی ی ی

ی ی 

ی

ԝ

 

 

   

 

ی ی

 

 

ʝ

ϐ

   

ی    ی  Ԑ  Ԙی

یی

 

   ی      

ϝ ޝ ϐ ʝ

رشد علمی به سختکوشی نياز دارد    

 

یʿ

ی

Ԙ ی ی

ی ی

     

روزه فکری

    !

      Ͽ

   

Ȑ

ԝی ی ی

ی

 

یی ی ی ی

ی ی ی  ی

ی Ϙ

, .

یی ǘ ی

یی ی ی یی

 

  

 

 

 

ϐی ی ی ϐی

ϐی

ϐی یی ی ی

 زندگي  نامه  بيل گيتس

 ϐ       

 

ǁ

Ԑ

Ґ

سازگاري اجتماعي و هوش هيجاني

ѐ

ی ی ϐѐی یϐ

ϐ   

ی

-Ә  ی ی  

ی

ϐ

 

یی یʿ

    

سروده  زيباي  رابيندراتات  تاگور   شاعر  بزرگ  و  پرآوازه هندي

 سروده  ز  فردوسي شاعر  بزرگ  ايران 

ی ی  ѐ ی

 

  ʝ ȝ

یی ی:

ی Ϙ

 

ی   ی  ی ی ی ϐی

-6

IT

SEO (ی ی ی )

  (    )

ی

  ϐی ی ی یی ی

ߝ 

یϐیی ی

- ѡ

یی ییی   ی

ی ی 

 

-1

ی یی

 

-2

ی

ی ی ی Ԙ ی

  Ϙ

-2

( 2002)

ʺ ی ی

ی ی ی

- Business Plan

-

Ԑ

-6

ی Ԑی

 

ژ

  ی  ی

Ԑی ی ی Ϙ ی

ی ی ی 2

              

ی    ی ی ی ی

      ی

ی ی

-1

 

ی ی

 

 -7

ǡ ԝ

!

ی  ی  ݘ

ی  ی Ϙ -  

ʎ

ی сیی

ݘ ی ی

 

ی Ϙ (p4c)

ی Ϙ

  ѡ -ʐ      

ԝ ʝ ʝ

 

 -4

ی   

ی ی  ی ی  ی

ݘ !

" "   

یی ی

-19

ی ϐی ی ی Ͽ

ی ی

ی یʿ

یی ی یʿ

ی   

ی  Ș ϐی

یی ی

Ԑ ( )

ی Ԑی

!

ی  ی     یی

 ߝ ʝ

 

ݘ

       

ѐ

ѐ

ȍ ی یی!

 

کانون های تفکر ابزار تحقق توسعه پايدار

Ԑ 

ȡ

ی Ԑ ی

  ϐ  

ȝی ی

ی ی ....

ϡ  

   

یی

 

ی ی ی

ی Ϙ

ی

ѐ   

کودکان و نوجوانان آلمانی صاحب دانشگاه شدند

ϐ ی

-4

 

 

ʐ  

گنجينه هاي نهفته در پويايي چين

 

 -

ϡ ی

 

 -

ϐ ϐ

ی ی یی

 

IT

یϡ ی !

ی

ی  - ی Ͽ

ی Ͽ

ی

یی : یʡ

ϐ

ʿ

(1)

یی

ی Ϙ

ی ی

ј ی ی

ѐ ی ی

              

ی ی ی ی Ϙ

ی    ی

"ޝ ʝ "

         

ی " ی یی ی "

ی   ی

ی " ی "

ی    

    ی ی

ی "ی ی "

ی " Ԙ ی "

ی   " "

ی "ی   ی   "  

ی

ߝ

یی ѐ ی !

ی

ی ی

  ی     

 

ی ی ی ی

ی Ԙ ی

  ی ی ݘ  

من آدم تاثیرگذارى هستم

ǁ

یʡ ی

   

   

 

       

ی  یی  ی  ی

ی یی یی ی ی ی!

ی ی

ی ی یʿ

ی ی یی ی

ی ϐی

ی ی ی

ی ی

 -

Ͽ

ی   ݘ  - ی -   -  

           

 

ی یی

ی ی

ϐ

ی

ی

         

ی

ی Ϙ

ی ی ی -

ی ی   Ϙ

Ԑ

یی

   

 

ی ی ی

E Ԑ Ә

ی

ی  ی

ی ی

یی ʘی ی

ی ی ی یی

 

نگاهی به کتاب آموزش به مثابه فرهنگ

ی ی ی TRIZ  .......

ی јی ی

نگاهي جامع به خلاقيت ونوآوري

ی ی

ی ǁی ی ی

ی یی ʎی ی

 

     

نوابغ چگونه مي‌انديشند؟

ی   с

ԝ ԝ

 

ϐ 

یی ی ی یی  

   

 

 

  ʘی ی ی ی ی

 

 -

ی ی

ʝ ʝ

وقتي احساسات وجود ندارد

ی ی ی

ويژگيهاي سازمانهاي مجازي

펐  

یی ی ی ی ی ی

펐ی ی

펐  

یی ی ی ݘ ی

یی ی ʐ یԐ ی

 

-

هدف بدون برنامه، يك رؤياست 

( Goal Seeking )

ʿ  

ݐی ϐی

ی ی ی

ی

  یی

ϐی ی

ی ی ییϐی

 

Ϙ 

همسو کردن نيروها

    400      Ԑ

ی ی ی

ʿ

 

ی

ی ی

ی ی SQ

ی

ی

یی    ی 

یی ی

 

ی

یϐیی یʿ

 

 

    ی

 

ی ی

ی ی ی یی

ی ی

ԝی ی ی    

ѐ

یʡ ی

ݘ یʿ

ی

یی ј ی

ԝ ی ی

40 ی ی ԝ

ی ی ی یی

یی ی یی

یی یی ی

Ϙ ی ی

ی ی یی یی Ͽ

ی ی

۲۵ ی ی ی

ی ی  ی ی ی  Ԙ یی .....

TRIZ - TETRIS

ی ی ی (TRIZ) ی ی

 

ی

ی

ѐ ی ی ی یی ی

یی یʿ

ی یی ϐѐی ی ی ی

ی ی ی ی ی Ϙ ی

یی ی ی

ی ی

ݘ ی

ʎی

ی -ی یی ......

یی

ی ی ی ی

ی ی ی ی

ʝ ی !

ی

ی ی ی

ی ی Ͽ

ی یی

EQ

ی ی

ی یʿ

EQ

ی ی

یی

ی Ԙ

ی ی ی

Ϙ ی ی

ی

ی ی ی ی ی

یی ی

ی یی ی

یی јی

ی ޡ Ϙ ی !

یی

ی Ϙ ی  

ی ǐ...

ی    Ȑ ݘ ی

ی ی یی

یی ی ی یی  

ی ی

ی  یی ی

ی

ی یی( ی) ی

یϐییی Ϙ ی Ԙ یی

ی  ی ی ی Ϙ

ی ӻ ی Ϙ

ی ی یی

ی ی ʘ یی ی

C Ԑ

.

یی یʿ

یی ی ی Ϙ

Ԙ ǁی

ی

ی Șی یی  ی ј ی

یی یی ی یی

ی ی ی

IT

ی Șی یی

یی ی

۴۵ یی ۴۵

ʡ Ͽ

ی ی   

Ԙ ی ی ی

ی ی ی ʿ

ی Ϙ

ی یی

ی

ی ی ی

ϝ Ԑ ی

یی ی

ی ی ی ǘی

  Ԑ

ی ی

ی ی ی

ی Ϙ

ی ی

ی ԝی

ݘ ی ی!

ی ݘ

ی ی ی ϡ ی!

( ی ) ی ݘ ی 

  ی

ی ی

 

 

 

 

 

 

 

[Blog_Page]

تعداد صفحات : [Blog_Page_Count]

جدیدترین مطالب
 • فال روز چهارشنبه 1 آذر 1396 نتایج بیشتر ...
 • تشخیص ساعت دنیل ولینگتون اصل + تاریخچه کمپانی daniel wellington نتایج بیشتر ...
 • رونمایی از نیروهای داعش در افغانستان + عکس نتایج بیشتر ...
 • افزایش میزان تصادفات و مرگ و میر موتور سواران نتایج بیشتر ...
 • آموزش ساخت ساز آفریقایی کالیمبا +عکس نتایج بیشتر ...
 • مراکز خرید و راهنمای خرید در کوالالامپور نتایج بیشتر ...
 • اعلام تعرفه های جدید سرویس اینترنت پرسرعت غیرحجمی نتایج بیشتر ...
 • کشف سیاره ای که شبیه سیگار است! + عکس نتایج بیشتر ...
 • دستگیری فردی که ادعا می کرد بازرس بیت رهبری است! نتایج بیشتر ...
 • بازیگران جدید فیلم سینمایی روسی + تصاویر نتایج بیشتر ...
 • جعبه جواهرات فرعون مصر باز شد + عکس نتایج بیشتر ...
 • مرگ فیلمبردار معروف سرصحنه فیلمبرداری +عکس نتایج بیشتر ...
 • اقدامات اولیه ضروری بعد از اسیدپاشی نتایج بیشتر ...
 • پیام تبریک رییس جمهور بعد از پایان داعش نتایج بیشتر ...
 • رمز عبور اینستاگرام را چگونه بازیابی کنیم؟ نتایج بیشتر ...
 • راههای خاص برای معروف شدن در اینستاگرام! نتایج بیشتر ...
 • رادیو شب با اجرای صداپیشه جناب خان روی آنتن رفت نتایج بیشتر ...
 • شایعات عجیب و غریب در مورد چهره ها از ملانیا تا ملکه ! نتایج بیشتر ...
 • آرایش و مدل مو هالیوودی ها در مراسم AMA 2017 نتایج بیشتر ...
 • تحویل درخت کریسمس به ملانیا ترامپ در کاخ سفید + تصاویر نتایج بیشتر ...
 • بازگشت دوباره ستاره اسکندری به تئاتر نتایج بیشتر ...
 • نجات نوزاد تازه متولد شده در نزدیکی هتلی در تایلند+عکس نتایج بیشتر ...
 • پلاک یک رقمی خودرو 12 میلیارد تومان! +عکس نتایج بیشتر ...
 • جزییات ربوده شدن دختری که با یک پسر ارتباط داشت نتایج بیشتر ...
 • به خطر افتادن آقای گلی وحید شمسایی نتایج بیشتر ...
 • تشخیص چپ دست یا راست دست بودن کودک نتایج بیشتر ...
 • پیش بینی بارش باران در مناطق زلزله زده کرمانشاه نتایج بیشتر ...
 • تیپ رامبد جوان و نگار جواهریان در کانادا +تصاویر نتایج بیشتر ...
 • تغییر نحوه امتیازدهی در رنکینگ تیمی کشتی نتایج بیشتر ...
 • مدل های شیک و خلاقانه آینه دست ساز +تصاویر نتایج بیشتر ...
 • قیمت خودرو محصولات سایپا نتایج بیشتر ...