پارسی یاب مطالب مفید و خواندنی از سراسر وب

پارسی یاب : متفاوت ترین سرویس اشتراک مطالب جالب و خواندنی- پارسی یاب مطالب جالب و خواندنی سرگرمی و تفریحی جوک خنده اینستاگرام تلگرام

خوشبختی

 

 

 

دکتر جان شيندلر :  خوشبختی  کيفيتی  از  ذهن است که انديشه از زمان لذت می برد.

اسپينوزا : خوشبختی پاداش تقوی نيست ، خود تقوی است.

ضرب المثل آلمانی : آدمهای خوشبخت هرگز شرارت نمی کنند.

پاسکال  :  ما  هرگز  زندگی  نمی کنيم ، بلکه به اميد زندگی نشسته ايم، برای  رسيدن  به  خوشبختی  چشم  به  راه  آينده ايم  و  در  نتيجه  هرگز خوشبخت نمی شويم .

            بيشتر مردم  روی آينده سرمايه گذاری می کنند و از زندگی امروز خود لذت نمی برند ،پيوسته منتظرند که در آينده اتفاقی بيفتد . وقتی ازدواج کنند خوشبخت خواهند شد ، وقتی شغل بهتری بدست آورند به خوسبختی خواهند  رسيد  ،  وقتی  پول  خريد  خانه را پرداختند ، وقتی بچه هايشان را راهی دانشگاه کردند ، وقتی کاری را به  اتمام رساندند و پيروز شدند آنوقت است  که به  خوشبختی  خواهند  رسيد . اين   افراد  بدون  استثنا  مايوس می شوند.  

           خوشبختی يک عادت ذهنی است ، يک برداشت ذهنی است . اگر آنرا ياد نگيريم و همين حالا روی آن تمرين نکنيم  ،  هرگز تجربه اش نخواهيم کرد  .  نمی تواند  به  حل  مسئله ای  موکول  شود  .  با  حل  هر مسئله ، مسئله  ديگری بروز می کند ، زندگی مجموعه ای  از  مسئله هاست  . اگر قرار است که خوشبخت شويد ، بايد امروز خوشبخت باشيد .

                     

آبراهام لينکلن  :   بيشتر مردم  به  اندازه  استعداد ذهنی شان خوشبخت می شوند .

دکتر چاپل : خوشبختی يک کيفيت کاملا درونی است . حاصل انديشه ها ، عقائد و طرز تلقی هائی است که با فعاليتهای خود انسان و بدون توجه به محيط ايجاد می شود و پرورش می يابد .

                هیچکس ( مگر معصوم ) نمی تواند در صد در صد اوقات زندگی خوشبخت  باشد  و  همانطور  که  جورج برنارد شاو می گويد : احتمال نگون بختی  هست . اما می توانيم به  کمک  انديشه و با گرفتن يک تصميم ساده به خوشبختی برسيم و در  بخش  اعظم  زندگی عليرغم همه حوادث جزئی ، وقايعی  که  حالا  ميان  ما  و  خوشبختی  فاصله  انداخته ، شاد و شادکام زندگی کنيم . اغلب ما عادت کرده ايم که از حوادث  و  اتفاقات   و  ناکاميهای جزيی و بی اهميت و نظاير آن احساس رنجش کنيم ، خاطرمان را می آزاريم و غرو لندمان بلند می شود . مدتها روی اين  طرز  واکنش  سرمايه  گذاری  کرده ايم حالا عادت ما شده است . بخش اعظم اين  واکنشهای عادت شده از  انجا  سر  چشمه  می گيرد  که  حادثه ای  را   اهانت   به  خويش  تلقی کرده ايم  .  راننده ای  بدون  دليل  پشت سر ما بوق می زند ، کسی بدون توجه در حاليکه مشغول صحبت هستيم به وسط می پرد و صحبت ما را قطع می کند . دوستی بر خلاف انتظار با  ما  سخن  می گويد  . چه بسا حوادث غير شخصی را اهانت به خويش  تلقی  می کنيم  و  نسبت  به  آن  واکنش نشان  می دهيم .  اتوبوس  چون  دير  کرده ، در ايستگاهی که در آن منتظر ايستاده ايم توقف نمی کند باز  هم  ناراحت  می شويم ، خشم می گيريم و عکس العمل نشان می دهيم و به عبارت ديگر به نا خوشبختی می رسيم.

           در هنگام ضبط يک برنامه تلويزيونی تماشاگران را هدايت می کنند . تابلوی ؛کف بزنيد؛ را بلند می کنند و همه کف می زنند ، بعد تابلوی ؛خنده؛ را بلند می کنند و همه می خندند تماشاچی ها گوسفندوار  عمل می کنند برده وار هر واکنشی را که مسئول تهيه برنامه می خواهد نشان می دهند . شما هم در واقع همين کار را می کنيد. اجازه می دهيد حوادث و ساير مردم شما  را   به   ساز   خود   برقصانند  ، به ميل آنها واکنش نشان می دهید . چون    برده ای   مطيع   هستيد   و   به   فرمان  هر  حادثه  واکنش  نشان می  دهيد    .    ؛عصبانی شو ؛  . ؛ ناراحت شو ؛  يا ؛ حالا وقت آن رسيده که احساس بدبختی بکنی ؛ .  

                              

                وقتی عادت خوشبختی را فرا گرفتيد ، ديگر برده نيستيد ، ارباب می شويد و يا همانطور که رابرت استيونسون می گويد: عادت به خوشبخت بودن به ما امکان می دهد که از سلطه شرايط بيرون بيائيم  ، آزاد يا تا حدود زياد آزاد شويم.

               حتی در رابطه با شرايط اندوهبار و جو نامناسب هم می توانيم ، ولو  احساس  خوشبختی  کامل  نکنيم  ، کمی خوشبخت تر باشيم . کافی است احساسات رنجش و عقايد مخالف خود را به معرکه اضافه نکنيم.

   اپيکتوس   :   ناراحتی انسانها نه در اثر بروز حوادث ، بلکه به خاطر نظری است که از اين حوادث دارند .

                  انسان موجودی هدف جو است ، هر آينه که در راستای هدف مثبتی قرار گيرد  طبيعتا  و  به  طور  عادی  در  جهت  تحقق  آن هدف تلاش می کند .  خوشبختی نشانه ای از عملکرد طبيعی و  عادی  است  و  وقتی انسان به  عنوان يک هدف جو عمل می کند ، بدون توجه به شرايط احساس خوشبختی می کند.

                    

                    توماس اديسون ، آزمايشگاه يک ميليون دلاريش که بيمه هم نبود در آتش  سوخت ، کسی از او پرسيد : حالا می خواهی چه کار کنی ؟

 اديسون جواب داد : از فردا صبح شروع به ساختن مجدد آن می کنم .       

                     روحيه تهاجمی اش را حفظ کرده بود . هنوز عليرغم  اين بد بياری  مترصد  هدف  بود  و  چون   اين  روحيه هدف جويی را حفظ کرده بود مطمئنا به خاطر اين حادثه احساس نگون بختی نمی کرد .

هولينگ ورث : لازمه خوشبختی وجود مسئله به اضافه يک طرز تلقی دهنی برای حل مسئله است.

ويليام  جيمز  :  بخش  اعظم  آن چيزی را که بد بياری و مصيبت می ناميم ، صرفا ناشی از طرز تلقی است  که  از  اين  پديده  داريم  . اغلب می توانيم با تغيير طرز تلقی کسی که با ناراحتی روبروست مسير جريان را تغيير دهيم ،  کافی است که جای ترس را با تهاجم عوض  کنيم . می توانيم با قيافه ای بشاش به مقابله با مشکل برخيزيم  و  زحمت را تحمل کنيم . بايد بدانيم که عليرغم وجود بسياری از مشکلات  که  آرامش  آدمی را به خطر می اندازد ، می توان به عزت و افتخار رسيد . حتی اگر بدبياری شديد باشد ،بد بودنش را قبول نکنيد، ناديده اش بگيريد ،به چيزهای ديگری بينديشيد و تا جائی که به شما مربوط می شود  با آنکه ممکن است حقايق همچنان  موجود  باشند ،  خصلت  شيطانی  و  بدشان  ديگر  برايتان مصداق  نخواهد  داشت  . چون  انديشه  شماست  که  از حوادث خوب و بد می سازد و در نتيجه بايد با تمام فکر و ذکرتان متوجه اين انديشه باشيد .

               عادت واکنش مثبت را در  رويارويی با مسائل و مشکلات به وجود آوريد .  عادت هدف جويی را بدون توجه به اتفاقاتی که پيش می آيد در تمام اوقات  در  خود  تقويت  کنيد . برای  اينکار  طرز تلقی تهاجمی مثبت را برای تمامی حوادث روزانه و نيز در  تصور  خود  تمرين  کنيد . در تصور خود را چنان ببينيد که برای حل يک مسئله يا  رسيدن به يک هدف ، اقدام مثبت و هوشمندانه ای می کنيد. ببينيد که به استقبال خطر می رويد و از آن فرار نمی کنيد . با مشکلات روبرو می شويد و با آنها برخورد هوشمندانه می کنيد .  

بولورلتيون :  اغلب مردم تنها در مقابله با خطراتی که خود را در ذهن يا در عمل بدان عادت داده اند ، شجاعانه رفتار می کنند .

امرسون : معيار سلامت روانی اين است که انسان در همه چيز بدنبال خوبی بگردد.          

             خوشبختی ، اتفاقی نصيب کسی نمی شود . برعکس خود شما در باره آن تصميم می گيريد . اگر منتظر بمانيد تا خوشبختی خود را به شما برساند ، يا ديگران آن را برايتان بياورتد ، احتمالا بايد همه عمر را به انتظار بگذرانيد. هر روزی از عمر شما آميخته ای از خوشيها و نا خوشيهاست .هيچ روزی صد در صدش خوشی نيست . دنيا پر از حقايق جور به جور است  و در زندگی خصوصی هر کسی می تواند بين بدبينی و ملازم آن ، چشم انداز ترشرويی  و خوشبختی و ملازم آن خوشحالی ، دست به انتخاب بزند . همه چيز به انتخاب و توجه و تصميم گيری ما بستگی دارد . خوشی به همان اندازه ناخوشی حقيقت زندگی است . مسئله اين است که ما ميخواهيم به کدام حقيقت بها بدهيم  و چه افکاری در ذهن خود بپرورانيم . انتخاب آگاهانه انديشه خوشحالی ، چيزی بيش از تسکين و آرامش است ، می تواند نتايج عملی فراوانی به بار آورد .

 ويليام جيمز : بايد به خوبی ها توجه کنيدو بقيه چيزها را ناديده بگيريد.شايد مجبور شويد فلسفه بدی را به کلی فراموش کنيد ، اما برای خوشی و خوبی رقيبی می شناسيد؟

              آياهيچوقت دقت کرده ايد که وقتی احساس خوبی در باره خود داريد ، ديگران هم بهتر از هميشه به نظر می رسند؟  و آيا اين تغيير در ديگران جالب توجه و يا حتی عجيب نيست ؟

              جهان بازتابی از خود ماست . وقتی از خود بيزاريم ،  از همه بيزاريم و وقتی به همين که هستيم ، عشق می ورزيم ، تمام جهان به نظر فوق العاده و دوست داشتنی می آيد. تصويری که انسان از خويشتن در ذهن دارد دقيقا تعيين می کند که چه رفتارهائی از او سر خواهد زد ، با چه کسانی دوستی خواهد کرد ، برای چه چيزهايی دست به تلاش خواهد زد و از چه چيزهايی اجتناب خواهد کرد .

                  

              منشا تمام افکار و حرکات ما چگونه ديدن خويشتن است . تجربيات ، موفقيتها، شکستها و افکاری که در باره خود داريم و واکنشهای ديگران نسبت به ما  ، همه وهمه شکل دهنده تصويری هستند که از خويش در ذهن داريم و اعتقاد به حقيقی بودن  اين تصوير است که سبب می شود زندگی را در چارچوب آن به پيش ببريم .

       بنابراين تصوير ذهنی ما تعيين می کند که :

         ۱-دنيا را تا چه حد دوست داريم و چقدر مايل به زندگی در آن هستيم .

         ۲-دقيقا چه اندازه در زندگی موفق خواهيم بود.

 

        ما همانی هستيم که معتقد به بودن آنيم .  از اينروست که دکتر ماکسول مالتز می گويد :   

    هدف تمام روان درمانی ها تغيير تصويريست  که فرد از خويشتن دارد.

 

        اگر خود را در رياضيات درمانده ببينيد ، آنگاه تا ابد با اعداد و ارقام  مشکل خواهيد داشت . شايد تحت تاثير چند تجربه زود هنگام  ، نگرشی در شما شکل گرفته است که می گويد ( نوعش فرقی نمی کند ، من از پس رياضيات برنمی آيم ) بنابراين تلاش نمی کنيد و نتيجتا در جا می زنيد و عقب تر می رويد . اگر موفقيتی هم کسب کنيد آنرا اتفاقی تلقی می کنيد. اما وقتی موفق نمی شويد می گوئيد  ( ببين من که گفتم  نمی توانم ).          

                احتمالا شما به ديگران هم گفته ايد که از پس جمع و تفريق بر نمی آييد و هر چه بيشتر با برادر ، دوست و همسايه خود راجع به اين درماندگی حرف می زنيد ، بيشتر باورش می کنيد و بيشتر و عميق تر در حصار اين تصوير ذهنی محاط می شويد.

                  اولين گام بسوی يک پيشرفت گسترده برای کسب نتايج مطلوب ، تغيير نوع تفکر و بيان ما در رابطه با خويش است . کسی که کند می خواند به مجرد تغيير باور خود در مورد توانائيهايش می تواند شروع به تمرين تندخوانی کند . اگر تصوير ذهنی به شما می گويد که حس همکاری و تعاون شما عالی است ، آنگاه می توانيدبه آسانی در يادگيری ورزشهای گروهی جديد موفق باشيد . اما اگر همين تصوير به شما می گويد که از عهده اش بر نمی آئيد  ، آنگاه بايد تمام مدت را نگران از دست دادن توپ باشيد که مطمئنا موفق هم خواهيد شد .

                تصوير ذهنی انسان از خويشتن درست مانند يک ترموستات عمل می کند و رفتارهای او در دامنه محدود اين تصوير رقم می خورد . بنابراين  رضا که انتظار دارد تنها در ۵۰ در صد موارد شاد باشد ، وقتی می بيند که اوضاع بيشتر از اندازه به نفع او پيش می رود با خود می گويد : (صبر کن ، اوضاع نمی تواند تا اين اندازه خوب باشد . هر لحظه ممکن است اتفاق بدی بيفتد .)  و وقتی چنين می شود آنگاه نفس عميق می کشد و می گويد : (می دانستم که اين خوشی ها دوام نمی آورد.) شايد او نمی داند در دنيا کسانی هم وجود دارند که هميشه غمگينند و کسانی هم هستند که تقريبا هميشه شادند و همه ما بر اساس تصوير ذهنی خود از شاد زيستن ، کيفيت زندگی خود را تعيين می کنيم .معنی اش اين است که ما تعيين کننده تصاوير ذهنی و ارزش های خويش هستيم و خود تعيين می کنيم که از زندگی توقع چه ميزانی از شادی را داريم.

             مردم موفق هميشه از واژه های تشکر آميز استفاده می کنند زيرا به اين واقعيت پی برده اند که تائيد درستی يک عمل نشانه سلامت و تندرستی است. اگر شما به ايوان لندل بخاطر پيروزيش در يک دوره مسابقه تنيس تبريک بگوييد او نمی گويد ( تصادفی تود )  يا (شانس آوردم )بلکه می گويد( متشکرم  ).

            تمام افراد موفق به اين نتيجه رسيده اند که بايد قدر ارزشهای خود را بدانند و اين را قبل از آنکه به اين انسانهای موفق شوند فهميده اند ، زيرا برای همه ما انسانها يک ضرورت است که ابتدا ارزشهای خويش را بشناسيم.

              با نگاه کردن و دقيق شدن در اطرافيان می توان به ارزيابی تصوير ذهنی خويش پرداخت . ما فقط با کسانی ارتباط برقرار می کنيم که رفتار آنها با انتظارات ما همخوانی دارد ،کسانی که دارای يک تصوير ذهنی سلامت هستند از نزديکان خود انتظار دارند که با آنها بر اساس احترام رفتار کنند. اينگونه افراد چون با خود به خوبی رفتار می کنند برای ديگران هم ايجاد الگو می کنندو در واقع نمونه ای از رفتارهای مورد انتظار  خود را در برخورد با خويش برای ديگران به نمايش می گذارند.

 

            ديگران با ما همان رفتاری را دارند که ما خود با خويشتن داريم .

 

                  کسانی که با آنها ارتباط برقرار می کنيم به سرعت تشخيص می دهند که آيا ما برای خود احترام قائل هستيم يا نه ؟ و اگر ما خود بر اساس احترام برخورد کنيم ، آنها نيز اين رويه را تعقيب خواهند کرد .

 

افلاطون : ذهن خالق واقعيت است و برای تغيير واقعيت بايد ذهن را تغيير داد .

         عشق ، جستجوی خوبيهای مردم است و اگر کسی بتواند اين کار را انجام دهد و پيوسته انجام دهد ، آنگاه خوشبختی خود را تضمين کرده است .  

 

                        

             همه ما در طول زندگی که گذرانده ايم ، حوادث تلخ و شيرينی را پشت سر گذاشته ايم ، که بيشتر آنها به خواست ما انجام نشده اند .ولی هر يک از انها نقطه ای در تابلوی شخصيت ما ايجاد کرده اند و مجموعه اين نقاط است که اين تابلو را می سازد .  

              اگر من امروز اعتماد به نفس دارم و يا بر عکس شخصيتم متزلزل است ، مجموعه آن حوادث و يا تاريخ من است که مرا اينگونه ساخته است .پدرم وقت زيادی را با من گذرانده و چون مرا دوست داشته است بيشتر کارهای مرا ستوده است و مادرم دائما از من خواسته که خود را درجمع نشان دهم و از کارهای من تعريف کرده است . بعدا در مدرسه نيز چند کار جالب من مورد توجه قرار گرفته و مرا تشويق کرده اند و .... همه اينها باعث شده که من تصورم اين باشد که برتر از ديگران هستم و توانايی انجام هر کاری را دارم ، و يا با اعتماد به نفس باشم .

            بر عکس اگر در دوران کودکی هر کار مرا نيشخند می کردند و اجازه دست زدن به هيچ چيز را نداشتم و هميشه تحت کنترل بودم ، بعدا در مدرسه نيز پای تخته زبانم می گرفت و درسی را که حتی از حفظ بودم نمی توانستم بيان کنم و مورد بی مهری معلم قرار می گرفتم و کم کم به گوشه ای رانده می شدم و.... همه اينها باعث می شد که من تصورم اين باشد که کمتر از ديگران هستم و انجام کارها را به ديگران می سپردم و يا فرد متزلزلی باشم .

           هدف از بيان اين مطالب چيست ؟ ظاهرا شخصيت من مربوط به تاريخ من است . و من خودم در شکل گيری اين تاريخ نقشی نداشته ام . بايد گفت دقيقا همينطور است . ولی بايد گفت که شخصيت من مجوعه ای از اعتقادات است که ضمير ناخود آگاه مرا ساخته اند . مجموعه ای از تصورات است که من از خودم دارم . و نقاط اين تصوير ذهنی ثابت نيستند و می توان آنها را پاک کرد و به جای آن نقاط جديدی قرار داد و شکل تابلو را تغيير داد .

     چگونه ؟ زياد مشکل نيست . اما دانش ، صبر و برنامه ريزی می خواهد . يک راه حل تلقين است و راه حل بسيار موثرتر تعيير تصوير ذهنی است .

[Blog_Page]

تعداد صفحات : [Blog_Page_Count]

جدیدترین مطالب
 • راهنمای نگهداری از گل های آپارتمانی
 • نتایج بیشتر ...
 • تاریخچه تقویم در ایران
 • نتایج بیشتر ...
 • جدا شدگی پرده شبکیه چشم
 • نتایج بیشتر ...
 • در هتل ها چه خطرات بهداشتی شما را تهدید می کند؟
 • نتایج بیشتر ...
 • برای رشد موهایم چی بخورم؟
 • نتایج بیشتر ...
 • بیوگرافی مارال فرجاد | عکس های خانوادگی مارال فرجاد
 • نتایج بیشتر ...
 • اگر فرزند وسط هستید این مطلب را حتما بخوانید
 • نتایج بیشتر ...
 • با انواع نان پیتزا آشنا شوید
 • نتایج بیشتر ...
 • انتخاب سنگ‌ مناسب برای کابینت آشپزخانه
 • نتایج بیشتر ...
 • امر به معروف و نهی از منکر چه شرایطی دارد؟
 • نتایج بیشتر ...
 • اصول تمیز کردن کولر گازی
 • نتایج بیشتر ...
 • ازدواج با مردی با این خصوصیات، ممنوع!!
 • نتایج بیشتر ...
 • آیا می دانید مضرات نوشابه چیست؟
 • نتایج بیشتر ...
 • 15 فایده ورزش شنا
 • نتایج بیشتر ...
 • عکس های جالب و دیدنی روز یکشنبه 02 اردیبهشت
 • نتایج بیشتر ...
 • کاهش وزن سریع چه عوارضی دارد؟
 • نتایج بیشتر ...
 • هفت نکته که همه باید درباره کرم ضد آفتاب بدانند
 • نتایج بیشتر ...
 • ناامیدی و بدبینی نشانه ای از اختلالات خلقی است
 • نتایج بیشتر ...
 • مردان کم خونی را جدی بگیرند
 • نتایج بیشتر ...
 • طرز تهیه پلو چغاله و مرغ
 • نتایج بیشتر ...
 • تغییر یا اضافه کردن فونت‌های جدید به اندروید
 • نتایج بیشتر ...
 • طالع بینی اردیبهشت ماه 97
 • نتایج بیشتر ...
 • اشعار ولادت امام سجاد علیه السلام (3)
 • نتایج بیشتر ...
 • باستان شناسان هیچ توضیحی برای این کشفیات ندارند
 • نتایج بیشتر ...
 • رازهای جذابیت در اولین برخورد با جنس مخالف!
 • نتایج بیشتر ...
 • اصول ست کردن رنگ کفش با لباس آقایان
 • نتایج بیشتر ...
 • احادیث امام سجاد (ع)
 • نتایج بیشتر ...
 • آموزش شکستن تخم مرغ با یک دست
 • نتایج بیشتر ...
 • آموزش گام به گام ساخت خرس عروسکی (+تصاویر)
 • نتایج بیشتر ...
 • آشنایی با مسجد الحرام
 • نتایج بیشتر ...
 • 6 علت لرزش و تکان خوردن جنین در بارداری
 • نتایج بیشتر ...
 • عکس های جالب و دیدنی روز شنبه 01 اردیبهشت
 • نتایج بیشتر ...
 • یادگیری و تقویت حافظه
 • نتایج بیشتر ...
 • چند دقیقه در هفته شنا کنیم؟
 • نتایج بیشتر ...
 • مکان های دیدنی ایران در بهار
 • نتایج بیشتر ...
 • پوسترهای میلاد حضرت ابوالفضل العباس (ع)
 • نتایج بیشتر ...
 • مسائل مالی چه به روز رابطه‌تان می‌آورد؟
 • نتایج بیشتر ...
 • مدل مو دخترانه برای بهار 2018
 • نتایج بیشتر ...
 • متن ادبی در مورد حضرت ابوالفضل (علیه السلام)
 • نتایج بیشتر ...
 • طرز تهیه نان مغزدار با گردو
 • نتایج بیشتر ...
 • سرطان تخمدان چه علائمی دارد؟
 • نتایج بیشتر ...
 • روشهای خانگی برای تشخیص بارداری
 • نتایج بیشتر ...
 • راهنمای نگهداری از گل های آپارتمانی
 • نتایج بیشتر ...
 • تاریخچه تقویم در ایران
 • نتایج بیشتر ...
 • جدا شدگی پرده شبکیه چشم
 • نتایج بیشتر ...
 • در هتل ها چه خطرات بهداشتی شما را تهدید می کند؟
 • نتایج بیشتر ...
 • برای رشد موهایم چی بخورم؟
 • نتایج بیشتر ...
 • بیوگرافی مارال فرجاد | عکس های خانوادگی مارال فرجاد
 • نتایج بیشتر ...
 • اگر فرزند وسط هستید این مطلب را حتما بخوانید
 • نتایج بیشتر ...
 • با انواع نان پیتزا آشنا شوید
 • نتایج بیشتر ...
 • انتخاب سنگ‌ مناسب برای کابینت آشپزخانه
 • نتایج بیشتر ...
 • امر به معروف و نهی از منکر چه شرایطی دارد؟
 • نتایج بیشتر ...
 • اصول تمیز کردن کولر گازی
 • نتایج بیشتر ...
 • ازدواج با مردی با این خصوصیات، ممنوع!!
 • نتایج بیشتر ...
 • آیا می دانید مضرات نوشابه چیست؟
 • نتایج بیشتر ...
 • 15 فایده ورزش شنا
 • نتایج بیشتر ...
 • شناسایی کودک آزاران در فضای مجازی ممکن شد
 • نتایج بیشتر ...
 • کاهش وزن سریع چه عوارضی دارد؟
 • نتایج بیشتر ...
 • هفت نکته که همه باید درباره کرم ضد آفتاب بدانند
 • نتایج بیشتر ...
 • ناامیدی و بدبینی نشانه ای از اختلالات خلقی است
 • نتایج بیشتر ...
 • مردان کم خونی را جدی بگیرند
 • نتایج بیشتر ...
 • طرز تهیه پلو چغاله و مرغ
 • نتایج بیشتر ...
 • تغییر یا اضافه کردن فونت‌های جدید به اندروید
 • نتایج بیشتر ...
 • این نشانه‌های پنهان اضطراب را جدی بگیرید
 • نتایج بیشتر ...
 • اس ام اس ولادت امام سجاد علیه السلام (6)
 • نتایج بیشتر ...
 • کارت تبریک ولادت امام سجاد
 • نتایج بیشتر ...
 • طراحی اتاق ‎نشیمن
 • نتایج بیشتر ...
 • اشعار ولادت امام سجاد علیه السلام (3)
 • نتایج بیشتر ...
 • باستان شناسان هیچ توضیحی برای این کشفیات ندارند
 • نتایج بیشتر ...
 • رازهای جذابیت در اولین برخورد با جنس مخالف!
 • نتایج بیشتر ...
 • اصول ست کردن رنگ کفش با لباس آقایان
 • نتایج بیشتر ...
 • احادیث امام سجاد (ع)
 • نتایج بیشتر ...
 • آموزش شکستن تخم مرغ با یک دست
 • نتایج بیشتر ...
 • آموزش گام به گام ساخت خرس عروسکی (+تصاویر)
 • نتایج بیشتر ...
 • آشنایی با مسجد الحرام
 • نتایج بیشتر ...
 • 6 علت لرزش و تکان خوردن جنین در بارداری
 • نتایج بیشتر ...
 • یادگیری و تقویت حافظه
 • نتایج بیشتر ...
 • چند دقیقه در هفته شنا کنیم؟
 • نتایج بیشتر ...
 • مکان های دیدنی ایران در بهار
 • نتایج بیشتر ...
 • پوسترهای میلاد حضرت ابوالفضل العباس (ع)
 • نتایج بیشتر ...
 • مسائل مالی چه به روز رابطه‌تان می‌آورد؟
 • نتایج بیشتر ...
 • مدل مو دخترانه برای بهار 2018
 • نتایج بیشتر ...
 • متن ادبی در مورد حضرت ابوالفضل (علیه السلام)
 • نتایج بیشتر ...
 • طرز تهیه نان مغزدار با گردو
 • نتایج بیشتر ...
 • سرطان تخمدان چه علائمی دارد؟
 • نتایج بیشتر ...
 • شرایطی که خطر سکته مغزی را افزایش می‌دهند
 • نتایج بیشتر ...
 • این روزها در ذهن اردوغان چه می گذرد؟ / چرا به صورت ناگهانی اعلام کرد انتخابات یک سال زودتر برگزار می شود؟
 • نتایج بیشتر ...
 • سران فعلی و سابق آمریکا و همسران آنها در یک مراسم ختم (عکس)
 • نتایج بیشتر ...
 • تایمز: هشدار ظریف محاسبات ترامپ را پیچیده کرد
 • نتایج بیشتر ...
 • حمله به کاخ سلمان در ۳ سناریو
 • نتایج بیشتر ...
 • روزنامه جمهوری اسلامی:سفر مرتضوی به خطه سرسبزشمال بعد ازحکم بازداشت یعنی اینکه او به ریش همه می خندد
 • نتایج بیشتر ...
 • رشد اقتصادی ایران و کشورهای خاورمیانه در سال ۲۰۱۸/ اینفوگرافیک
 • نتایج بیشتر ...
 • مولاوردی : پرونده اسیدپاشی اصفهان هنوز باز است
 • نتایج بیشتر ...
 • سه منشأ ریزش بورس
 • نتایج بیشتر ...
 • پدر یکی از قربانیان کهریزک:ماجراهای اجرای حکم مرتضوی نه تنها باعث تسکین من نشد،مرا جریحه دار کرد
 • نتایج بیشتر ...
 • ظریف: جدی‌ترین گزینه ایران در صورت خروج آمریکا از برجام، احیای پیشرفته فعالیت هسته‌ای است
 • نتایج بیشتر ...
 • مرکل: برجام توافق کاملی نیست، اما آن را به نبود توافق ترجیح می‌دهم
 • نتایج بیشتر ...
 • دبیر شورای عالی فضای مجازی: ما از مسدود کردن استقبال نمی کنیم، بلکه خواهان آن هستیم که مردم خودشان از تلگرام کوچ کنند
 • نتایج بیشتر ...
 • واکنش نتانیاهو به اظهارات امروز وزیر خارجه ایران
 • نتایج بیشتر ...
 • مینا ساداتی جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن جشنواره پکن را به دست آورد
 • نتایج بیشتر ...
 • شفر: در نیمه دوم شخصیت‌مان را نشان دادیم/ با فرمانده‌ای مثل ابراهیمی شانس بالایی برای برد داریم
 • نتایج بیشتر ...
 • قلعه نویی: کم لطفی نمی کردند حالا در کورس قهرمانی بودیم
 • نتایج بیشتر ...
 • روحانی: کارگروهی برای کم آبی تشکیل دادیم
 • نتایج بیشتر ...
 • ترامپ: راه زیادی تا به نتیجه رسیدن موضوع کره‌شمالی مانده است
 • نتایج بیشتر ...
 • ماکرون: از آمریکا می خواهیم تا در برجام بماند
 • نتایج بیشتر ...
 • نفت دومین سقوط کننده لیگ هفدهم/ توقف مدعیان نایب قهرمانی
 • نتایج بیشتر ...
 • احتمال موفقیت تلاش‌های اروپا برای حفظ برجام
 • نتایج بیشتر ...
 • خريد و فروش ارز ديجيتال ممنوع شد
 • نتایج بیشتر ...
 • محمدرضا رحیمی از زندان آزاد شد
 • نتایج بیشتر ...
 • ظریف: تلاش آمریکا برای تغییر نظام در ایران یک توهم است
 • نتایج بیشتر ...
 • بهرام افشاری: من از تئاتر آمده ام/ نسرین نصرتی باعث جان گرفتن شخصیت «بهتاش» شد
 • نتایج بیشتر ...
 • ریما رامین‌فر در مورد تجربه‌ش در پایتخت می‌گوید
 • نتایج بیشتر ...
 • روایت ترقی از شنود جلسات خصوصی رئیس دولت اصلاحات
 • نتایج بیشتر ...
 • واردات برنج آزاد شد
 • نتایج بیشتر ...
 • افزایش ۱۰ درصدی قیمت لوازم خانگی
 • نتایج بیشتر ...
 • مازیار میری: ما با آرامشی که محمدصادق میرکریمی فراهم می‌کند امور جشنواره را پیش می‌بریم
 • نتایج بیشتر ...
 • هشدار مشاوران ترامپ نسبت به «دام» کیم جونگ اون
 • نتایج بیشتر ...
 • بانک مرکزی خرید و فروش ارزهای مجازی را ممنوع کرد
 • نتایج بیشتر ...
 • سعید مرتضوی وارد زندان اوین شد
 • نتایج بیشتر ...
 • ایجاد درد از راه دور با سلاح های جدید آمریکایی
 • نتایج بیشتر ...
 • مراقب سرتان باشید تا پارکینسون نگیرید
 • نتایج بیشتر ...
 • تقاضای «سعید مرتضوی» از رییس قوه قضاییه برای بازبینی پرونده‌اش
 • نتایج بیشتر ...
 • ملانیا در سرزمین عجایب
 • نتایج بیشتر ...
 • شبکه عصبی جدید صداها را مانند انسان پردازش می کند
 • نتایج بیشتر ...
 • ارتباط چشم با بیماری های قلبی و عروقی
 • نتایج بیشتر ...
 • محسن هاشمی میثاق نامه را امضاء نکرده است
 • نتایج بیشتر ...
 • جهانگیری: برخورد با قاچاقچیان ارز با قدرت ادامه می یابد
 • نتایج بیشتر ...
 • به‌زودی «گاو» بزرگ‌ترین جانور زمین خواهد شد
 • نتایج بیشتر ...
 • موافقت کامل ایران با "لغو ویزای اربعین حسینی"
 • نتایج بیشتر ...
 • حقایق جالبی که ظاهرتان درباره شما می‌گوید
 • نتایج بیشتر ...
 • مهران مدیری برای تلویزیون سریال می‌سازد
 • نتایج بیشتر ...
 • تایید جدایی کاپیتان از بارسلونا
 • نتایج بیشتر ...
 • ملکه الیزابت 92 ساله شد
 • نتایج بیشتر ...
 • این پرسپولیسی شکایتش را پس گرفت
 • نتایج بیشتر ...
 • ادامه بی‌خبری در بازار ارز/ طلا و سکه می‌تازند
 • نتایج بیشتر ...
 • الیور استون امشب به تهران می‌آید
 • نتایج بیشتر ...
 • افزایش حقوق بازنشستگان در فروردین ۹۷ اعمال نشد
 • نتایج بیشتر ...
 • تعاونی‌های مسکن بافت فرسوده تشکیل می‌شود
 • نتایج بیشتر ...
 • جزئیات دستگیری سعید مرتضوی / اقامت در ویلای اجاره‌ای در سرخرود مازندران
 • نتایج بیشتر ...
 • آیت‌الله مکارم شیرازى: قم، واتیکان نیست/ مرجعیت مرز خاصى ندارد
 • نتایج بیشتر ...
 • کی‌روش، دومنش و ماتئوس کاندیدای سرمربیگری کامرون
 • نتایج بیشتر ...
 • تبعات برجام شکنی
 • نتایج بیشتر ...
 • آیت‌الله مکارم شیرازى: قم، واتیکان نیست/ مرجعیت مرز خاصى ندارد
 • نتایج بیشتر ...
 • ملانیا در سرزمین عجایب
 • نتایج بیشتر ...
 • توضیحات پزشکیان درباره‌ «دختر خوشگلا »: شیطنت فضای مجازی بود/ بحث کاملا علمی بود
 • نتایج بیشتر ...
 • افزایش ۱۰ درصدی قیمت لوازم خانگی
 • نتایج بیشتر ...
 • پست اینستاگرامی معنادار روحانی درباره فیلتر تلگرام / عکس
 • نتایج بیشتر ...
 • این روزها در ذهن اردوغان چه می گذرد؟ / چرا به صورت ناگهانی اعلام کرد انتخابات یک سال زودتر برگزار می شود؟
 • نتایج بیشتر ...
 • روایت آشنا از اولین نشست سه قوه: احساس کردم که بوی بهبود ز اوضاع جهان می‌آید
 • نتایج بیشتر ...
 • رشد اقتصادی ایران و کشورهای خاورمیانه در سال ۲۰۱۸/ اینفوگرافیک
 • نتایج بیشتر ...
 • روحانی: کارگروهی برای کم آبی تشکیل دادیم
 • نتایج بیشتر ...
 • عواقب قیمت‌گذاری نجومی آپارتمان‌های نوساز
 • نتایج بیشتر ...
 • روزنامه جمهوری اسلامی:سفر مرتضوی به خطه سرسبزشمال بعد ازحکم بازداشت یعنی اینکه او به ریش همه می خندد
 • نتایج بیشتر ...
 • خريد و فروش ارز ديجيتال ممنوع شد
 • نتایج بیشتر ...
 • محمدرضا رحیمی از زندان آزاد شد
 • نتایج بیشتر ...
 • واکنش نتانیاهو به اظهارات امروز وزیر خارجه ایران
 • نتایج بیشتر ...
 • سه منشأ ریزش بورس
 • نتایج بیشتر ...
 • محرمانه‌‌های کناره‌گیری شهردار
 • نتایج بیشتر ...
 • مرکل: برجام توافق کاملی نیست، اما آن را به نبود توافق ترجیح می‌دهم
 • نتایج بیشتر ...
 • مازیار میری: ما با آرامشی که محمدصادق میرکریمی فراهم می‌کند امور جشنواره را پیش می‌بریم
 • نتایج بیشتر ...
 • مهران مدیری برای تلویزیون سریال می‌سازد
 • نتایج بیشتر ...
 • پیشنهاد بازیگری به بهنام بانی
 • نتایج بیشتر ...
 • دست ندادن مریلا زارعی با مرد چینی سوژه شد (+عکس)
 • نتایج بیشتر ...
 • جزییات برنامه جدید فرزاد حسنی تشریح شد/ دلیل پخش زودتر «ماه عسل»
 • نتایج بیشتر ...
 • چهره‌ها در شبکه‌های اجتماعی (670)
 • نتایج بیشتر ...
 • با شگفت‌ انگیزترین اتاق خواب دنیا آشنا شوید +تصاویر
 • نتایج بیشتر ...
 • پیرترین فرد جهان در ژاپن درگذشت
 • نتایج بیشتر ...
 • خشم آسمان در عکس روز نشنال جئوگرافیک/ عکس
 • نتایج بیشتر ...
 • شگرد عجیب رانندگان تاکسی چینی برای درآمد بیشتر! +عکس
 • نتایج بیشتر ...
 • مسلمان: با سپاهان مذاکره نکرده‌ام/ اولویت اول و آخرم پرسپولیس است
 • نتایج بیشتر ...
 • شفر: در نیمه دوم شخصیت‌مان را نشان دادیم/ با فرمانده‌ای مثل ابراهیمی شانس بالایی برای برد داریم
 • نتایج بیشتر ...
 • تایید جدایی کاپیتان از بارسلونا
 • نتایج بیشتر ...
 • جباری: بحث من و استقلال پول نیست/ باید پولم را از جیب بدهند/ هر وقت خودم بخواهم خداحافظی می‌کنم
 • نتایج بیشتر ...
 • رکوردی دیگر برای «مسی»/ سلطان گلزنی در فینال حذفی
 • نتایج بیشتر ...
 • شبکه عصبی جدید صداها را مانند انسان پردازش می کند
 • نتایج بیشتر ...
 • ایجاد درد از راه دور با سلاح های جدید آمریکایی
 • نتایج بیشتر ...
 • به‌زودی «گاو» بزرگ‌ترین جانور زمین خواهد شد
 • نتایج بیشتر ...