پارسی یاب مطالب مفید و خواندنی از سراسر وب

پارسی یاب : متفاوت ترین سرویس اشتراک مطالب جالب و خواندنی- پارسی یاب مطالب جالب و خواندنی سرگرمی و تفریحی جوک خنده اینستاگرام تلگرام

خوشبختی

 

 

 

دکتر جان شيندلر :  خوشبختی  کيفيتی  از  ذهن است که انديشه از زمان لذت می برد.

اسپينوزا : خوشبختی پاداش تقوی نيست ، خود تقوی است.

ضرب المثل آلمانی : آدمهای خوشبخت هرگز شرارت نمی کنند.

پاسکال  :  ما  هرگز  زندگی  نمی کنيم ، بلکه به اميد زندگی نشسته ايم، برای  رسيدن  به  خوشبختی  چشم  به  راه  آينده ايم  و  در  نتيجه  هرگز خوشبخت نمی شويم .

            بيشتر مردم  روی آينده سرمايه گذاری می کنند و از زندگی امروز خود لذت نمی برند ،پيوسته منتظرند که در آينده اتفاقی بيفتد . وقتی ازدواج کنند خوشبخت خواهند شد ، وقتی شغل بهتری بدست آورند به خوسبختی خواهند  رسيد  ،  وقتی  پول  خريد  خانه را پرداختند ، وقتی بچه هايشان را راهی دانشگاه کردند ، وقتی کاری را به  اتمام رساندند و پيروز شدند آنوقت است  که به  خوشبختی  خواهند  رسيد . اين   افراد  بدون  استثنا  مايوس می شوند.  

           خوشبختی يک عادت ذهنی است ، يک برداشت ذهنی است . اگر آنرا ياد نگيريم و همين حالا روی آن تمرين نکنيم  ،  هرگز تجربه اش نخواهيم کرد  .  نمی تواند  به  حل  مسئله ای  موکول  شود  .  با  حل  هر مسئله ، مسئله  ديگری بروز می کند ، زندگی مجموعه ای  از  مسئله هاست  . اگر قرار است که خوشبخت شويد ، بايد امروز خوشبخت باشيد .

                     

آبراهام لينکلن  :   بيشتر مردم  به  اندازه  استعداد ذهنی شان خوشبخت می شوند .

دکتر چاپل : خوشبختی يک کيفيت کاملا درونی است . حاصل انديشه ها ، عقائد و طرز تلقی هائی است که با فعاليتهای خود انسان و بدون توجه به محيط ايجاد می شود و پرورش می يابد .

                هیچکس ( مگر معصوم ) نمی تواند در صد در صد اوقات زندگی خوشبخت  باشد  و  همانطور  که  جورج برنارد شاو می گويد : احتمال نگون بختی  هست . اما می توانيم به  کمک  انديشه و با گرفتن يک تصميم ساده به خوشبختی برسيم و در  بخش  اعظم  زندگی عليرغم همه حوادث جزئی ، وقايعی  که  حالا  ميان  ما  و  خوشبختی  فاصله  انداخته ، شاد و شادکام زندگی کنيم . اغلب ما عادت کرده ايم که از حوادث  و  اتفاقات   و  ناکاميهای جزيی و بی اهميت و نظاير آن احساس رنجش کنيم ، خاطرمان را می آزاريم و غرو لندمان بلند می شود . مدتها روی اين  طرز  واکنش  سرمايه  گذاری  کرده ايم حالا عادت ما شده است . بخش اعظم اين  واکنشهای عادت شده از  انجا  سر  چشمه  می گيرد  که  حادثه ای  را   اهانت   به  خويش  تلقی کرده ايم  .  راننده ای  بدون  دليل  پشت سر ما بوق می زند ، کسی بدون توجه در حاليکه مشغول صحبت هستيم به وسط می پرد و صحبت ما را قطع می کند . دوستی بر خلاف انتظار با  ما  سخن  می گويد  . چه بسا حوادث غير شخصی را اهانت به خويش  تلقی  می کنيم  و  نسبت  به  آن  واکنش نشان  می دهيم .  اتوبوس  چون  دير  کرده ، در ايستگاهی که در آن منتظر ايستاده ايم توقف نمی کند باز  هم  ناراحت  می شويم ، خشم می گيريم و عکس العمل نشان می دهيم و به عبارت ديگر به نا خوشبختی می رسيم.

           در هنگام ضبط يک برنامه تلويزيونی تماشاگران را هدايت می کنند . تابلوی ؛کف بزنيد؛ را بلند می کنند و همه کف می زنند ، بعد تابلوی ؛خنده؛ را بلند می کنند و همه می خندند تماشاچی ها گوسفندوار  عمل می کنند برده وار هر واکنشی را که مسئول تهيه برنامه می خواهد نشان می دهند . شما هم در واقع همين کار را می کنيد. اجازه می دهيد حوادث و ساير مردم شما  را   به   ساز   خود   برقصانند  ، به ميل آنها واکنش نشان می دهید . چون    برده ای   مطيع   هستيد   و   به   فرمان  هر  حادثه  واکنش  نشان می  دهيد    .    ؛عصبانی شو ؛  . ؛ ناراحت شو ؛  يا ؛ حالا وقت آن رسيده که احساس بدبختی بکنی ؛ .  

                              

                وقتی عادت خوشبختی را فرا گرفتيد ، ديگر برده نيستيد ، ارباب می شويد و يا همانطور که رابرت استيونسون می گويد: عادت به خوشبخت بودن به ما امکان می دهد که از سلطه شرايط بيرون بيائيم  ، آزاد يا تا حدود زياد آزاد شويم.

               حتی در رابطه با شرايط اندوهبار و جو نامناسب هم می توانيم ، ولو  احساس  خوشبختی  کامل  نکنيم  ، کمی خوشبخت تر باشيم . کافی است احساسات رنجش و عقايد مخالف خود را به معرکه اضافه نکنيم.

   اپيکتوس   :   ناراحتی انسانها نه در اثر بروز حوادث ، بلکه به خاطر نظری است که از اين حوادث دارند .

                  انسان موجودی هدف جو است ، هر آينه که در راستای هدف مثبتی قرار گيرد  طبيعتا  و  به  طور  عادی  در  جهت  تحقق  آن هدف تلاش می کند .  خوشبختی نشانه ای از عملکرد طبيعی و  عادی  است  و  وقتی انسان به  عنوان يک هدف جو عمل می کند ، بدون توجه به شرايط احساس خوشبختی می کند.

                    

                    توماس اديسون ، آزمايشگاه يک ميليون دلاريش که بيمه هم نبود در آتش  سوخت ، کسی از او پرسيد : حالا می خواهی چه کار کنی ؟

 اديسون جواب داد : از فردا صبح شروع به ساختن مجدد آن می کنم .       

                     روحيه تهاجمی اش را حفظ کرده بود . هنوز عليرغم  اين بد بياری  مترصد  هدف  بود  و  چون   اين  روحيه هدف جويی را حفظ کرده بود مطمئنا به خاطر اين حادثه احساس نگون بختی نمی کرد .

هولينگ ورث : لازمه خوشبختی وجود مسئله به اضافه يک طرز تلقی دهنی برای حل مسئله است.

ويليام  جيمز  :  بخش  اعظم  آن چيزی را که بد بياری و مصيبت می ناميم ، صرفا ناشی از طرز تلقی است  که  از  اين  پديده  داريم  . اغلب می توانيم با تغيير طرز تلقی کسی که با ناراحتی روبروست مسير جريان را تغيير دهيم ،  کافی است که جای ترس را با تهاجم عوض  کنيم . می توانيم با قيافه ای بشاش به مقابله با مشکل برخيزيم  و  زحمت را تحمل کنيم . بايد بدانيم که عليرغم وجود بسياری از مشکلات  که  آرامش  آدمی را به خطر می اندازد ، می توان به عزت و افتخار رسيد . حتی اگر بدبياری شديد باشد ،بد بودنش را قبول نکنيد، ناديده اش بگيريد ،به چيزهای ديگری بينديشيد و تا جائی که به شما مربوط می شود  با آنکه ممکن است حقايق همچنان  موجود  باشند ،  خصلت  شيطانی  و  بدشان  ديگر  برايتان مصداق  نخواهد  داشت  . چون  انديشه  شماست  که  از حوادث خوب و بد می سازد و در نتيجه بايد با تمام فکر و ذکرتان متوجه اين انديشه باشيد .

               عادت واکنش مثبت را در  رويارويی با مسائل و مشکلات به وجود آوريد .  عادت هدف جويی را بدون توجه به اتفاقاتی که پيش می آيد در تمام اوقات  در  خود  تقويت  کنيد . برای  اينکار  طرز تلقی تهاجمی مثبت را برای تمامی حوادث روزانه و نيز در  تصور  خود  تمرين  کنيد . در تصور خود را چنان ببينيد که برای حل يک مسئله يا  رسيدن به يک هدف ، اقدام مثبت و هوشمندانه ای می کنيد. ببينيد که به استقبال خطر می رويد و از آن فرار نمی کنيد . با مشکلات روبرو می شويد و با آنها برخورد هوشمندانه می کنيد .  

بولورلتيون :  اغلب مردم تنها در مقابله با خطراتی که خود را در ذهن يا در عمل بدان عادت داده اند ، شجاعانه رفتار می کنند .

امرسون : معيار سلامت روانی اين است که انسان در همه چيز بدنبال خوبی بگردد.          

             خوشبختی ، اتفاقی نصيب کسی نمی شود . برعکس خود شما در باره آن تصميم می گيريد . اگر منتظر بمانيد تا خوشبختی خود را به شما برساند ، يا ديگران آن را برايتان بياورتد ، احتمالا بايد همه عمر را به انتظار بگذرانيد. هر روزی از عمر شما آميخته ای از خوشيها و نا خوشيهاست .هيچ روزی صد در صدش خوشی نيست . دنيا پر از حقايق جور به جور است  و در زندگی خصوصی هر کسی می تواند بين بدبينی و ملازم آن ، چشم انداز ترشرويی  و خوشبختی و ملازم آن خوشحالی ، دست به انتخاب بزند . همه چيز به انتخاب و توجه و تصميم گيری ما بستگی دارد . خوشی به همان اندازه ناخوشی حقيقت زندگی است . مسئله اين است که ما ميخواهيم به کدام حقيقت بها بدهيم  و چه افکاری در ذهن خود بپرورانيم . انتخاب آگاهانه انديشه خوشحالی ، چيزی بيش از تسکين و آرامش است ، می تواند نتايج عملی فراوانی به بار آورد .

 ويليام جيمز : بايد به خوبی ها توجه کنيدو بقيه چيزها را ناديده بگيريد.شايد مجبور شويد فلسفه بدی را به کلی فراموش کنيد ، اما برای خوشی و خوبی رقيبی می شناسيد؟

              آياهيچوقت دقت کرده ايد که وقتی احساس خوبی در باره خود داريد ، ديگران هم بهتر از هميشه به نظر می رسند؟  و آيا اين تغيير در ديگران جالب توجه و يا حتی عجيب نيست ؟

              جهان بازتابی از خود ماست . وقتی از خود بيزاريم ،  از همه بيزاريم و وقتی به همين که هستيم ، عشق می ورزيم ، تمام جهان به نظر فوق العاده و دوست داشتنی می آيد. تصويری که انسان از خويشتن در ذهن دارد دقيقا تعيين می کند که چه رفتارهائی از او سر خواهد زد ، با چه کسانی دوستی خواهد کرد ، برای چه چيزهايی دست به تلاش خواهد زد و از چه چيزهايی اجتناب خواهد کرد .

                  

              منشا تمام افکار و حرکات ما چگونه ديدن خويشتن است . تجربيات ، موفقيتها، شکستها و افکاری که در باره خود داريم و واکنشهای ديگران نسبت به ما  ، همه وهمه شکل دهنده تصويری هستند که از خويش در ذهن داريم و اعتقاد به حقيقی بودن  اين تصوير است که سبب می شود زندگی را در چارچوب آن به پيش ببريم .

       بنابراين تصوير ذهنی ما تعيين می کند که :

         ۱-دنيا را تا چه حد دوست داريم و چقدر مايل به زندگی در آن هستيم .

         ۲-دقيقا چه اندازه در زندگی موفق خواهيم بود.

 

        ما همانی هستيم که معتقد به بودن آنيم .  از اينروست که دکتر ماکسول مالتز می گويد :   

    هدف تمام روان درمانی ها تغيير تصويريست  که فرد از خويشتن دارد.

 

        اگر خود را در رياضيات درمانده ببينيد ، آنگاه تا ابد با اعداد و ارقام  مشکل خواهيد داشت . شايد تحت تاثير چند تجربه زود هنگام  ، نگرشی در شما شکل گرفته است که می گويد ( نوعش فرقی نمی کند ، من از پس رياضيات برنمی آيم ) بنابراين تلاش نمی کنيد و نتيجتا در جا می زنيد و عقب تر می رويد . اگر موفقيتی هم کسب کنيد آنرا اتفاقی تلقی می کنيد. اما وقتی موفق نمی شويد می گوئيد  ( ببين من که گفتم  نمی توانم ).          

                احتمالا شما به ديگران هم گفته ايد که از پس جمع و تفريق بر نمی آييد و هر چه بيشتر با برادر ، دوست و همسايه خود راجع به اين درماندگی حرف می زنيد ، بيشتر باورش می کنيد و بيشتر و عميق تر در حصار اين تصوير ذهنی محاط می شويد.

                  اولين گام بسوی يک پيشرفت گسترده برای کسب نتايج مطلوب ، تغيير نوع تفکر و بيان ما در رابطه با خويش است . کسی که کند می خواند به مجرد تغيير باور خود در مورد توانائيهايش می تواند شروع به تمرين تندخوانی کند . اگر تصوير ذهنی به شما می گويد که حس همکاری و تعاون شما عالی است ، آنگاه می توانيدبه آسانی در يادگيری ورزشهای گروهی جديد موفق باشيد . اما اگر همين تصوير به شما می گويد که از عهده اش بر نمی آئيد  ، آنگاه بايد تمام مدت را نگران از دست دادن توپ باشيد که مطمئنا موفق هم خواهيد شد .

                تصوير ذهنی انسان از خويشتن درست مانند يک ترموستات عمل می کند و رفتارهای او در دامنه محدود اين تصوير رقم می خورد . بنابراين  رضا که انتظار دارد تنها در ۵۰ در صد موارد شاد باشد ، وقتی می بيند که اوضاع بيشتر از اندازه به نفع او پيش می رود با خود می گويد : (صبر کن ، اوضاع نمی تواند تا اين اندازه خوب باشد . هر لحظه ممکن است اتفاق بدی بيفتد .)  و وقتی چنين می شود آنگاه نفس عميق می کشد و می گويد : (می دانستم که اين خوشی ها دوام نمی آورد.) شايد او نمی داند در دنيا کسانی هم وجود دارند که هميشه غمگينند و کسانی هم هستند که تقريبا هميشه شادند و همه ما بر اساس تصوير ذهنی خود از شاد زيستن ، کيفيت زندگی خود را تعيين می کنيم .معنی اش اين است که ما تعيين کننده تصاوير ذهنی و ارزش های خويش هستيم و خود تعيين می کنيم که از زندگی توقع چه ميزانی از شادی را داريم.

             مردم موفق هميشه از واژه های تشکر آميز استفاده می کنند زيرا به اين واقعيت پی برده اند که تائيد درستی يک عمل نشانه سلامت و تندرستی است. اگر شما به ايوان لندل بخاطر پيروزيش در يک دوره مسابقه تنيس تبريک بگوييد او نمی گويد ( تصادفی تود )  يا (شانس آوردم )بلکه می گويد( متشکرم  ).

            تمام افراد موفق به اين نتيجه رسيده اند که بايد قدر ارزشهای خود را بدانند و اين را قبل از آنکه به اين انسانهای موفق شوند فهميده اند ، زيرا برای همه ما انسانها يک ضرورت است که ابتدا ارزشهای خويش را بشناسيم.

              با نگاه کردن و دقيق شدن در اطرافيان می توان به ارزيابی تصوير ذهنی خويش پرداخت . ما فقط با کسانی ارتباط برقرار می کنيم که رفتار آنها با انتظارات ما همخوانی دارد ،کسانی که دارای يک تصوير ذهنی سلامت هستند از نزديکان خود انتظار دارند که با آنها بر اساس احترام رفتار کنند. اينگونه افراد چون با خود به خوبی رفتار می کنند برای ديگران هم ايجاد الگو می کنندو در واقع نمونه ای از رفتارهای مورد انتظار  خود را در برخورد با خويش برای ديگران به نمايش می گذارند.

 

            ديگران با ما همان رفتاری را دارند که ما خود با خويشتن داريم .

 

                  کسانی که با آنها ارتباط برقرار می کنيم به سرعت تشخيص می دهند که آيا ما برای خود احترام قائل هستيم يا نه ؟ و اگر ما خود بر اساس احترام برخورد کنيم ، آنها نيز اين رويه را تعقيب خواهند کرد .

 

افلاطون : ذهن خالق واقعيت است و برای تغيير واقعيت بايد ذهن را تغيير داد .

         عشق ، جستجوی خوبيهای مردم است و اگر کسی بتواند اين کار را انجام دهد و پيوسته انجام دهد ، آنگاه خوشبختی خود را تضمين کرده است .  

 

                        

             همه ما در طول زندگی که گذرانده ايم ، حوادث تلخ و شيرينی را پشت سر گذاشته ايم ، که بيشتر آنها به خواست ما انجام نشده اند .ولی هر يک از انها نقطه ای در تابلوی شخصيت ما ايجاد کرده اند و مجموعه اين نقاط است که اين تابلو را می سازد .  

              اگر من امروز اعتماد به نفس دارم و يا بر عکس شخصيتم متزلزل است ، مجموعه آن حوادث و يا تاريخ من است که مرا اينگونه ساخته است .پدرم وقت زيادی را با من گذرانده و چون مرا دوست داشته است بيشتر کارهای مرا ستوده است و مادرم دائما از من خواسته که خود را درجمع نشان دهم و از کارهای من تعريف کرده است . بعدا در مدرسه نيز چند کار جالب من مورد توجه قرار گرفته و مرا تشويق کرده اند و .... همه اينها باعث شده که من تصورم اين باشد که برتر از ديگران هستم و توانايی انجام هر کاری را دارم ، و يا با اعتماد به نفس باشم .

            بر عکس اگر در دوران کودکی هر کار مرا نيشخند می کردند و اجازه دست زدن به هيچ چيز را نداشتم و هميشه تحت کنترل بودم ، بعدا در مدرسه نيز پای تخته زبانم می گرفت و درسی را که حتی از حفظ بودم نمی توانستم بيان کنم و مورد بی مهری معلم قرار می گرفتم و کم کم به گوشه ای رانده می شدم و.... همه اينها باعث می شد که من تصورم اين باشد که کمتر از ديگران هستم و انجام کارها را به ديگران می سپردم و يا فرد متزلزلی باشم .

           هدف از بيان اين مطالب چيست ؟ ظاهرا شخصيت من مربوط به تاريخ من است . و من خودم در شکل گيری اين تاريخ نقشی نداشته ام . بايد گفت دقيقا همينطور است . ولی بايد گفت که شخصيت من مجوعه ای از اعتقادات است که ضمير ناخود آگاه مرا ساخته اند . مجموعه ای از تصورات است که من از خودم دارم . و نقاط اين تصوير ذهنی ثابت نيستند و می توان آنها را پاک کرد و به جای آن نقاط جديدی قرار داد و شکل تابلو را تغيير داد .

     چگونه ؟ زياد مشکل نيست . اما دانش ، صبر و برنامه ريزی می خواهد . يک راه حل تلقين است و راه حل بسيار موثرتر تعيير تصوير ذهنی است .

[Blog_Page]

تعداد صفحات : [Blog_Page_Count]

جدیدترین مطالب
 • حدیث در فضیلت صلوات (2)
 • نتایج بیشتر ...
 • بیشتر با وجدان هستید یا روشن فکر؟
 • نتایج بیشتر ...
 • بعد از ورزش چه چیزهایی بخوریم؟
 • نتایج بیشتر ...
 • کانتورینگ لب، یک ترفند فوق العاده زیبایی که هر خانمی باید بداند
 • نتایج بیشتر ...
 • خواص برگ سنا برای لاغری و کاهش وزن
 • نتایج بیشتر ...
 • متن زیبا درباره شب یلدا
 • نتایج بیشتر ...
 • بهترین بازارهای دنیا
 • نتایج بیشتر ...
 • بازی های مناسب کودکانه از صفر تا دو سالگی
 • نتایج بیشتر ...
 • با این ۸ ماده غذایی با درد خداحافظی کنید
 • نتایج بیشتر ...
 • اس ام اس تبریک روز پژوهش
 • نتایج بیشتر ...
 • آموزش تصویری نقاشی روی دامن
 • نتایج بیشتر ...
 • اینفوگرافی راهنمای تیپ های مردانه
 • نتایج بیشتر ...
 • آشنایی با خواص کدو تنبل
 • نتایج بیشتر ...
 • هر بارداری به‌طور باورنکردنی منحصربه‌فرد است
 • نتایج بیشتر ...
 • عکس های جالب و دیدنی روز پنجشنبه 23 آذر
 • نتایج بیشتر ...
 • ترکیب وای‌فای و اینترنت موبایلی برای افزایش سرعت اینترنت
 • نتایج بیشتر ...
 • ورزش به تنهایی باعث کاهش وزن نمی‌شود
 • نتایج بیشتر ...
 • همه چیز درباره بیماری آمیلوئیدوز
 • نتایج بیشتر ...
 • هرآنچه باید درباره قرص های تاخیری بدانید
 • نتایج بیشتر ...
 • مخفی کردن شماره تلفن در تلگرام
 • نتایج بیشتر ...
 • مدل لباس های ایوانکا ترامپ
 • نتایج بیشتر ...
 • مصرف مکمل‌ برای رشد مو باعث افزایش موهای زائد بدن و جوش می‌شود؟
 • نتایج بیشتر ...
 • سخـنان حکیـمانه از بـزرگان (16)
 • نتایج بیشتر ...
 • تقویم سال 1397
 • نتایج بیشتر ...
 • کاریکاتورهای مفهومی و جالب (53)
 • نتایج بیشتر ...
 • بدن شما در زمستان به ۵ ویتامین نیاز اساسی دارد
 • نتایج بیشتر ...
 • تاثیر باورنکردنی اسم افراد بر سرنوشت و وضعیت روحی آنها
 • نتایج بیشتر ...
 • با این کارها، بدون حرف زدن محبوب شوید
 • نتایج بیشتر ...
 • این مواد غذایی می‌توانند به باز شدن رگ‌ها کمک کنند
 • نتایج بیشتر ...
 • انقراض بالستیک
 • نتایج بیشتر ...
 • آموزش تزیین پادری ویژه شب یلدا
 • نتایج بیشتر ...
 • عکس های جالب و دیدنی روز چهارشنبه 22 آذر
 • نتایج بیشتر ...
 • فال روزانه - جمعه 24 آذر 1396
 • نتایج بیشتر ...
 • یاد مرگ و هفت اثر آن
 • نتایج بیشتر ...
 • کسادی بازار
 • نتایج بیشتر ...
 • کار امروز را به فردا میفکن. یا بیفکن؟!
 • نتایج بیشتر ...
 • چکار کنم عزت نفسم بره بالا؟!
 • نتایج بیشتر ...
 • چرا قبل از ورزش نباید غذا خورد؟
 • نتایج بیشتر ...
 • فواید سلامت ورزش در آب
 • نتایج بیشتر ...
 • طرز تهیه سوپ سفيد، پرطرفدارترين سوپ‌ مجلسی
 • نتایج بیشتر ...
 • شیک ترین ساعت های مچی رزگلد
 • نتایج بیشتر ...
 • حدیث در فضیلت صلوات (2)
 • نتایج بیشتر ...
 • بیشتر با وجدان هستید یا روشن فکر؟
 • نتایج بیشتر ...
 • بعد از ورزش چه چیزهایی بخوریم؟
 • نتایج بیشتر ...
 • کانتورینگ لب، یک ترفند فوق العاده زیبایی که هر خانمی باید بداند
 • نتایج بیشتر ...
 • خواص برگ سنا برای لاغری و کاهش وزن
 • نتایج بیشتر ...
 • متن زیبا درباره شب یلدا
 • نتایج بیشتر ...
 • بهترین بازارهای دنیا
 • نتایج بیشتر ...
 • بازی های مناسب کودکانه از صفر تا دو سالگی
 • نتایج بیشتر ...
 • با این ۸ ماده غذایی با درد خداحافظی کنید
 • نتایج بیشتر ...
 • اس ام اس تبریک روز پژوهش
 • نتایج بیشتر ...
 • آموزش تصویری نقاشی روی دامن
 • نتایج بیشتر ...
 • اینفوگرافی راهنمای تیپ های مردانه
 • نتایج بیشتر ...
 • آشنایی با خواص کدو تنبل
 • نتایج بیشتر ...
 • هر بارداری به‌طور باورنکردنی منحصربه‌فرد است
 • نتایج بیشتر ...
 • عرضه کیبورد ضد اشتباه برای گوشی‌های اندرویدی
 • نتایج بیشتر ...
 • امسال، سال 'چگونه' در گوگل بود
 • نتایج بیشتر ...
 • ترکیب وای‌فای و اینترنت موبایلی برای افزایش سرعت اینترنت
 • نتایج بیشتر ...
 • ورزش به تنهایی باعث کاهش وزن نمی‌شود
 • نتایج بیشتر ...
 • همه چیز درباره بیماری آمیلوئیدوز
 • نتایج بیشتر ...
 • هرآنچه باید درباره قرص های تاخیری بدانید
 • نتایج بیشتر ...
 • مخفی کردن شماره تلفن در تلگرام
 • نتایج بیشتر ...
 • مدل لباس های ایوانکا ترامپ
 • نتایج بیشتر ...
 • عفونت گوش در کودکان
 • نتایج بیشتر ...
 • حدیث در فضیلت صلوات (1)
 • نتایج بیشتر ...
 • طرز تهیه کوفته کدوسبز
 • نتایج بیشتر ...
 • تکنیک های تمیزکاری در خانه
 • نتایج بیشتر ...
 • مصرف مکمل‌ برای رشد مو باعث افزایش موهای زائد بدن و جوش می‌شود؟
 • نتایج بیشتر ...
 • سخـنان حکیـمانه از بـزرگان (16)
 • نتایج بیشتر ...
 • تقویم سال 1397
 • نتایج بیشتر ...
 • کاریکاتورهای مفهومی و جالب (53)
 • نتایج بیشتر ...
 • بدن شما در زمستان به ۵ ویتامین نیاز اساسی دارد
 • نتایج بیشتر ...
 • تاثیر باورنکردنی اسم افراد بر سرنوشت و وضعیت روحی آنها
 • نتایج بیشتر ...
 • با این کارها، بدون حرف زدن محبوب شوید
 • نتایج بیشتر ...
 • این مواد غذایی می‌توانند به باز شدن رگ‌ها کمک کنند
 • نتایج بیشتر ...
 • انقراض بالستیک
 • نتایج بیشتر ...
 • آموزش تزیین پادری ویژه شب یلدا
 • نتایج بیشتر ...
 • کاربران موبایل معتقدند حسگر اثر انگشت بهترین اسکنر است
 • نتایج بیشتر ...
 • «زاکربرگ» به جنجال مدیر سابق فیس بوک پاسخ داد
 • نتایج بیشتر ...
 • یاد مرگ و هفت اثر آن
 • نتایج بیشتر ...
 • کسادی بازار
 • نتایج بیشتر ...
 • کار امروز را به فردا میفکن. یا بیفکن؟!
 • نتایج بیشتر ...
 • چکار کنم عزت نفسم بره بالا؟!
 • نتایج بیشتر ...
 • چرا قبل از ورزش نباید غذا خورد؟
 • نتایج بیشتر ...
 • فواید سلامت ورزش در آب
 • نتایج بیشتر ...
 • طرز تهیه سوپ سفيد، پرطرفدارترين سوپ‌ مجلسی
 • نتایج بیشتر ...
 • پایان ماه عسل ترامپ و بن سلمان؟
 • نتایج بیشتر ...
 • مطالعه زیر نور گیاه
 • نتایج بیشتر ...
 • تصویب طرح ممنوعیت فروش هواپیما به ایران در کنگره
 • نتایج بیشتر ...
 • یارانه چند نفر در سال ۹۷ قطع خواهد شد؟
 • نتایج بیشتر ...
 • پنتاگون مدعی کشف سلاح‌های ایرانی در یمن شد!
 • نتایج بیشتر ...
 • حضور بانوان در ورزشگاه سرپل ذهاب (+تصاویر)
 • نتایج بیشتر ...
 • موگرینی: قدس پایتخت فلسطین و اسرائیل است!
 • نتایج بیشتر ...
 • پارلمان اروپا: ایران وارد فعالیت موشکی بالستیک نشود
 • نتایج بیشتر ...
 • بیانیه نمایندگی ایران در سازمان ملل در واکنش به اتهامات نماینده دائم آمریکا علیه ایران
 • نتایج بیشتر ...
 • نوروز طناز تلویزیون ۹۷
 • نتایج بیشتر ...
 • ‎«شهرزاد» فصل چهار ندارد
 • نتایج بیشتر ...
 • واکنش ظریف به نمایش تبلیغاتی اخیر امریکا علیه ایران
 • نتایج بیشتر ...
 • گرشاسبی: خبرهای خوبی برای هواداران دارم/ مذاکره با ریزه‌اسپور خوب بود
 • نتایج بیشتر ...
 • استقبال عربستان از اظهارات ضد ایرانی «نیکی هیلی»
 • نتایج بیشتر ...
 • واشنگتن پست: خشم مسیحیان خاورمیانه علیه تصمیم ترامپ در مورد قدس
 • نتایج بیشتر ...
 • خوشرو: نمایش مدارک علیه ایران ساختگی است/ نقش آمریکا مخرب و تحریک آمیز است
 • نتایج بیشتر ...
 • تصاویر دیده نشده از سرباز 370 ساله بریتانیایی
 • نتایج بیشتر ...
 • پیروزی مدعیان در هفته سیزدهم لیگ برتر بسکتبال
 • نتایج بیشتر ...
 • واکنش احسان حاج صفی به ماجرای خیانت و قلب‌های زرد!
 • نتایج بیشتر ...
 • چالش بزرگ در پرسپولیس؛ بی‌تفاوتی به پاداش‌های میلیاردی
 • نتایج بیشتر ...
 • اسکولاری؛ یک امضا تا نیمکت استرالیا
 • نتایج بیشتر ...
 • کونته: رقابت با سیتی بی‌نهایت سخت است
 • نتایج بیشتر ...
 • نیکی هیلی: موشک شلیکی حوثی‌ها به ریاض، ایرانی بوده است/ ایران پشت برجام مخفی شده و مدام جامعه بین‌المللی را به خروج از آن تهدید می‌کند
 • نتایج بیشتر ...
 • صدای زمین از بستر اقیانوس‌هاست
 • نتایج بیشتر ...
 • احتمال ساخت فصل ششم «فرار از زندان» قوت گرفت!
 • نتایج بیشتر ...
 • سالانه ۱۲۰ هزار میلیارد تومان مستمری در کشور پرداخت می شود/ تلاش برای افزایش این رقم
 • نتایج بیشتر ...
 • انتشار عکس جنجالی مهدی طارمی و خشم برانکو (+عکس)
 • نتایج بیشتر ...
 • رابطه مسواک زدن و ابتلا به سرطان سینه
 • نتایج بیشتر ...
 • واکنش پوتین به درخواست آمریکا برای تحریم کره‌شمالی
 • نتایج بیشتر ...
 • نیویورک تایمز: ترامپ شیفته افزایش بودجه نظامی است
 • نتایج بیشتر ...
 • دولت راهی جز حذف یارانه دهک‌های پردرآمد ندارد
 • نتایج بیشتر ...
 • درگیری تیم‌های لیگ جزیره در تعطیلات کریسمس/ کاریکاتور
 • نتایج بیشتر ...
 • روایت کارن الیوت هاوس از اوضاع داخلی عربستان
 • نتایج بیشتر ...
 • شوخی هافبک بارسلونا با رئالی‌ها قبل از الکلاسیکو
 • نتایج بیشتر ...
 • استوری رضا صادقی در واكنش به انتقادش به رييس جمهور و جوابش به دلواپسان! (+عکس)
 • نتایج بیشتر ...
 • علی جنتی: احمدی نژاد در دولت خود 890 هزار نیروی غیرقانونی دیپلم و زیر دیپلم به کار گرفت
 • نتایج بیشتر ...
 • کره‌شمالی: محاصره دریایی توسط آمریکا قدم بزرگی به سمت جنگ هسته‌ای است
 • نتایج بیشتر ...
 • این نوشیدنی عمر شما را طولانی می کند
 • نتایج بیشتر ...
 • برای صبحانه سراغ این ماده لبنی نروید
 • نتایج بیشتر ...
 • پسته کوهی، مکملی مناسب برای داروهای افسردگی
 • نتایج بیشتر ...
 • ۲۰ درصد مردم در فقر مطلق هستند
 • نتایج بیشتر ...
 • نوبخت: رییس جمهوری از افزایش نرخ ارزبسیار مکدر است/ قیمت بنزین و گازوییل در ایران بسیار ارزان‌تر از افغانستان است
 • نتایج بیشتر ...
 • سلحشوری: یک میلیون نفر از دختران مجرد هستند
 • نتایج بیشتر ...
 • هنیه: حماس، امتداد طبیعی طرح مقاومت است/ آمریکا باید از تصمیم خود علیه قدس بازگردد
 • نتایج بیشتر ...
 • فوتبال به نفع زلزله‌زدگان سر پل ذهاب/ ستاره‌هایی که گل کاشتند
 • نتایج بیشتر ...
 • اسپالتی: لطفا من را با مورینیو مقایسه نکنید
 • نتایج بیشتر ...
 • حضور ستارگان فوتبال در مناطق زلزله زده (+تصاویر)
 • نتایج بیشتر ...
 • نجار: خروج حدود ۱۸ هزار مصدوم از زیر آوار/تعدد زلزله ها نگران کننده است
 • نتایج بیشتر ...
 • اینفوگرافیک | عوارض خروج از ایران را با چند کشور دیگر جهان مقایسه کنید
 • نتایج بیشتر ...
 • هافبک استقلال ممنوع‌الخروج شد
 • نتایج بیشتر ...
 • پیام سوریه به سازمان ملل درباره جنایت جدید ائتلاف آمریکایی
 • نتایج بیشتر ...
 • سایه بیت کوین و پول نقد بر بانک‌ها
 • نتایج بیشتر ...
 • ترکان: انتقال آب از خلیج فارس برای صنایع به مرکز کشور اشتباه بزرگ است
 • نتایج بیشتر ...
 • یارانه چند نفر در سال ۹۷ قطع خواهد شد؟
 • نتایج بیشتر ...
 • نیکی هیلی: موشک شلیکی حوثی‌ها به ریاض، ایرانی بوده است/ ایران پشت برجام مخفی شده و مدام جامعه بین‌المللی را به خروج از آن تهدید می‌کند
 • نتایج بیشتر ...
 • زنبیل پاره، سوت خالی، مدیر آویزون خریداریم!
 • نتایج بیشتر ...
 • سفیر روسیه در یمن: به اتهامات آمریکا علیه ایران تردید داریم
 • نتایج بیشتر ...
 • دولت راهی جز حذف یارانه دهک‌های پردرآمد ندارد
 • نتایج بیشتر ...
 • دعوا بر سر صادرات پسته بالا گرفت!
 • نتایج بیشتر ...
 • موگرینی: قدس پایتخت فلسطین و اسرائیل است!
 • نتایج بیشتر ...
 • کره‌شمالی: محاصره دریایی توسط آمریکا قدم بزرگی به سمت جنگ هسته‌ای است
 • نتایج بیشتر ...
 • نوبخت: رییس جمهوری از افزایش نرخ ارزبسیار مکدر است/ قیمت بنزین و گازوییل در ایران بسیار ارزان‌تر از افغانستان است
 • نتایج بیشتر ...
 • بی بصیرت های زمان احمدی نژاد
 • نتایج بیشتر ...
 • خوش‌بینی به ایران ۲۰۱۹
 • نتایج بیشتر ...
 • ۲۰ درصد مردم در فقر مطلق هستند
 • نتایج بیشتر ...
 • سالانه ۱۲۰ هزار میلیارد تومان مستمری در کشور پرداخت می شود/ تلاش برای افزایش این رقم
 • نتایج بیشتر ...
 • پنتاگون مدعی کشف سلاح‌های ایرانی در یمن شد!
 • نتایج بیشتر ...
 • عبور از عارف کلید خورد؟ /صوفی: فراکسیون امید ضعف فاحش دارد/مردم اقبال قبلی را به عارف ندارند
 • نتایج بیشتر ...
 • علی جنتی: احمدی نژاد در دولت خود 890 هزار نیروی غیرقانونی دیپلم و زیر دیپلم به کار گرفت
 • نتایج بیشتر ...
 • جهانگيري برود مي ماند
 • نتایج بیشتر ...
 • پردرآمدترین بازیگر جهان، ستاره‌دار شد
 • نتایج بیشتر ...
 • اظهارات صریح این 7 نفر/ «هیچ نقطه‌ای از جهان اینگونه نیست»
 • نتایج بیشتر ...
 • استوری رضا صادقی در واكنش به انتقادش به رييس جمهور و جوابش به دلواپسان! (+عکس)
 • نتایج بیشتر ...
 • دورهمی مهران مدیری با خواننده‌ای که به مناطق زلزله‌زده نرفت/ هیراد از عشق ناکامش گفت
 • نتایج بیشتر ...
 • معرفی ۹ نامزد بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان اسکار/ «نفس» آبیار از رقابت بازماند
 • نتایج بیشتر ...
 • زنگ‌ها برای تلویزیون به صدا درآمده‌اند!
 • نتایج بیشتر ...
 • مهناز افشار، بهرام رادان و نوید محمدزاده در پشت صحنه یک نمایش/ عکس
 • نتایج بیشتر ...
 • عجیب‌ترین اتفاق طبیعت را سنجاب‌ها رقم می‌زنند! +تصاویر
 • نتایج بیشتر ...
 • تصاویر دیده نشده از سرباز 370 ساله بریتانیایی
 • نتایج بیشتر ...
 • عجیب‌ترین نژادهای سگ روی زمین
 • نتایج بیشتر ...
 • هلیکوپتری که هواپیما حمل می‌کند /عکس|
 • نتایج بیشتر ...
 • ثروت و فقر در یک نگاه
 • نتایج بیشتر ...
 • مطالعه زیر نور گیاه
 • نتایج بیشتر ...
 • صدای زمین از بستر اقیانوس‌هاست
 • نتایج بیشتر ...
 • آیا سیارک "سیگار برگی" فرستاده‌ای از سوی بیگانگان است؟!
 • نتایج بیشتر ...
 • کشف حیات فرازمینی
 • نتایج بیشتر ...
 • حضور بانوان در ورزشگاه سرپل ذهاب (+تصاویر)
 • نتایج بیشتر ...
 • واکنش احسان حاج صفی به ماجرای خیانت و قلب‌های زرد!
 • نتایج بیشتر ...